De achterban van de SP is verdeeld over het vertrek van Agnes Kant. Van de mensen die in 2006 op de SP stemden vindt eenderde (32 procent) dat ze moet vertrekken na het verlies bij de gemeenteraadsverkiezingen. 54 procent vindt het niet nodig dat ze opstapt. Dit blijkt uit vandaag gehouden onderzoek van het televisieprogramma EenVandaag onder 15.000 mensen. Van alle ondervraagden vindt 37 procent dat Kant er beter mee kan stoppen.

Het liefst willen de deelnemers Jan Marijnissen weer terug als opvolger van Kant. De tweede naam die genoemd wordt is die van Harry van Bommel, gevolgd door Ewout Irrgang.

Over het onderzoek

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 40.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2006.

Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 60 tot 70 procent van de panelleden.

Agnes Kant legt het fractievoorzitterschap van de SP neer en ziet af van het lijsttrekkerschap van haar partij voor de komende verkiezingen op 9 juni.

Kant heeft dat donderdagmiddag na beraad in haar fractie bekendgemaakt. Ze wil niet op de nieuwe kandidatenlijst staan en zal daarom de politiek verlaten. Ze is tot die besluiten gekomen na de slechte resultaten woensdag bij de gemeenteraadsverkiezingen voor haar partij en de lage stand in de peiling voor de Tweede Kamerverkiezingen. In een peiling woensdag kwam de SP uit op elf zetels, een verlies van veertien in vergelijking met het huidige zetelaantal.

Verklaring Kant:

20 jaar werk met hart en ziel’

04-03-2010 • Vol overtuiging en vol overgave nam ik bijna twee jaar geleden het fractievoorzitterschap over van Jan Marijnissen. Dat dit niet makkelijk zou zijn, zo niet een welhaast onmogelijke opgave, wist ik. Desalniettemin had ik er alle vertrouwen in en had en gaf de fractie en de partij mij het volle vertrouwen.

Daar was en ben ik trots op.

Trots ben ik ook op mijn inzet, mijn toewijding en de prestaties van de fractie onder mijn leiding. Op mijn initiatief heeft de fractie grote waardevolle onderzoeken onder politieagenten, leraren en werkers in de zorg gehouden. De betrokkenheid met de mensen in de samenleving is voor ons SP-ers de kern van volksvertegenwoordiger zijn. Teleurstellend is dat deze waardevolle werkwijze van de SP onvoldoende voor het voetlicht komt.

Na de slechte verkiezingsuitslag bij de afgelopen gemeenteraadverkiezingen en peilingen werd mij veelvuldig de vraag gesteld of ik wel kon blijven. Mijn antwoord daar op was, dat wat voor mij het zwaarste weegt, het vertrouwen is dat de partij en vele mensen in mij hebben. En ik voel en ervaar: dat vertrouwen is er nog volop.

Ik ben dankbaar voor dat vertrouwen.

Helaas gaat het in de huidige politiek om meer. Onmiskenbaar wordt de slechte verkiezingsuitslag en lage peiling gekoppeld aan mijn optredens als boegbeeld van de SP.

Of dat terecht is, daar zullen de meningen over verdeeld zijn.

De kans is groot dat deze koppeling de komende maanden de campagne blijft overschaduwen.

Daarom heb ik gemeend het partijbelang te dienen door af te zien van het lijsttrekkerschap voor de verkiezingen in juni en per direct het fractievoorzitterschap te beëindigen.

De inzet voor een betere samenleving was voor mij de afgelopen 20 jaar een roeping, waar ik me met hart en ziel voor heb ingezet. Ik heb er alle vertrouwen in dat de partij en fractie mensen kan overtuigen en binden om samen te werken aan een menselijk en sociaal Nederland.

Verdeeldheid over vertrek Kant