Over een aantal maanden kunt u in een raadplegend referendum uw stem laten horen over de invoering van de Europese grondwet. Hoe denkt u over dit referendum? En gaat u hieraan meedoen? Ruim 13.000 leden van het TweeVandaag Opinie Panel vulden onze enquête over de Europese grondwet in. Hier zijn de resultaten te zien.

Hoe belangrijk vindt u dat er een raadplegend referendum over de Europese grondwet komt?Een grote meerderheid van de respondenten vindt is van mening dat het raadplegend referendum belangrijk is. Maar liefst 79 procent vindt het belangrijk tot zeer belangrijk dat er een raadplegend referendum komt. 17 procent hecht er geen of nauwelijks waarde aan.

Een aantal EU-lidstaten houdt referenda die bindend zijn. In Nederland kan het parlement de uitslag van de raadpleging negeren. Wat vindt u daarvan?Een zeer ruime meerderheid van 74 procent is het niet te spreken over een eventueel negeren van de uitslag door de regering. Slechts een kleine groep van 20 procent van de panelleden is het hiermee eens.

Bent u van plan op de dag van het referendum te gaan stemmen?9 procent van de panelleden moet hier nog even over nadenken, en maar 10 procent zegt niet te gaan stemmen. Liefst 81 procent geeft aan van plan te zijn de weg naar de stembus te maken.

De 10 procent die niet gaat stemmen heeft daar de volgende redenen voor:Voor 6 procent is het simpel, deze mensen hebben geen stemrecht. 10 procent van de niet-stemmers is niet geïnteresseerd en liefst 43 procent wil wegblijven omdat het referendum niet bindend is. 22 procent van de mensen die niet gaan stemmen zijn van mening dat de Europese Unie niets goeds opleveren en 19 procent vindt dat de EU geen boodschap aan de burger heeft.

81 procent van alle geenquêteerden wil wel een stem uitbrengen. Weten zij al of zij voor of tegen de Grondwet zijn?Een groot deel van de stemmers, 44 procent, stemt tegen de grondwet. Dat er veel onduidelijkheid bestaat, bewijst de 23 procent die nog niet weet of het voor of tegen wordt, 3 procent stemt blanco en 30 procent van de stemmers is voor de Grondwet.

Wat zijn de argumenten voor?15 procent zegt gebruik te maken van zijn of haar stemrecht, voor 42 procent is het een belangrijke stap in de geschiedenis van Europa. 28 procent is van mening dat het Europa democratischer maakt en 10 procent denkt dat de wet meer rechten geeft aan de Europese burgers. 5 procent ziet dankzij de Grondwet een minder bureaucratisch Europa.

Van de panelleden is 44 procent tegen de Grondwet. Waarom zijn zij hier tegen?Nederland geeft teveel zeggenschap weg, vindt 40 procent. Volgens 27 procent levert de EU niets goeds op en 21 procent meent dat de EU geen boodschap aan de burger heeft. 9 procent denkt dat toekomstige lidstaten als Turkije minder invloed krijgen als er geen Grondwet is. 3 procent is tegen omdat het referendum niet bindend is.