De meeste mensen (77 procent) staan achter de nieuwe aanpak van het kabinet in de strijd tegen het coronavirus. Toch is er ook onduidelijkheid en gemor bij basisschooldocenten, ondernemers en mensen met ouders of grootouders in verpleeghuizen.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 25.000 leden van het Opiniepanel. In een persconferentie kondigde premier Rutte dinsdagavond aan sommige maatregelen in de strijd tegen het coronavirus te versoepelen. Veel andere maatregelen worden, op het advies van het RIVM, verlengd na 28 april.

Meeste ouders blij met heropenen basisscholen

Het voornaamste besluit van het kabinet is dat kinderen gefaseerd weer naar de basisschool kunnen. Ouders met schoolgaande kinderen zijn hier voorstander van. 72 procent vindt het een goede zaak dat de basisscholen weer geleidelijk open gaan na de meivakantie.

Ruim een kwart (26 procent) van de meer dan duizend ondervraagde ouders is niet direct enthousiast over dit besluit. 22 procent van de ouders is er zelfs nog niet uit of ze hun kind(eren) weer naar school sturen als die opent. "De onderzoeken waar het kabinet naar kijkt, lopen gewoon nog. Tot die tijd zijn leerkrachten, kinderen en hun families nu proefkonijn", zegt een ouder uit deze groep. Ook een groot deel van de ruim driehonderd ondervraagde basisschoolleerkrachten heeft bedenkingen bij dit besluit.

Steun voor sluiting middelbare scholen tot 1 juni

Over het volledig heropenen van de kinderopvang zijn vooral ouders met jonge kinderen opgelucht. 79 procent van de ouders die hun kinderen doorgaans overdag wegbrengen, is blij met deze maatregel.

Ouders met oudere kinderen in de middelbare schoolleeftijd zijn er gematigd tevreden over dat het kabinet die scholen pas op z'n vroegst op 1 juni opent. 69 procent staat achter dit besluit; 30 procent niet of weet het nog niet. De bijna vierhonderd middelbare schoolleraren in het onderzoek zijn iets positiever. Daarvan vindt 74 procent dat het kabinet de juiste maatregel heeft genomen.

Verpleeghuizen blijven dicht: 'Steeds depressievere schoonmoeder via Facetime'

Premier Rutte kondigde verder aan veel maatregelen voorlopig te verlengen, waaronder het niet toestaan van bezoek in verpleeghuizen. Hoewel de meeste mensen met een (groot)ouder in een verpleeghuis (55 procent) begrip hebben voor dit besluit, is de pijn van het missen groot.

Ruim een derde van deze groep (35 procent) is het niet eens met dit besluit, zelfs als de gezondheid van hun dierbare hiermee in gevaar kan komen. "Laat dan een bezoeker per dag toe, met afstand en voorzorg. Maar mijn omaatje van 96 is zo eenzaam. Mijn moeder kan dit niet meer aanzien", zegt een ondervraagde in het onderzoek. En een ander: "De eenzaamheid slaat toe, ik zie via Facetime een steeds depressievere schoonmoeder."

Lees ook

Ondernemers: 'Te weinig aandacht voor economie'

Ook de horeca kreeg te horen voorlopig niet open te mogen. 63 procent van alle ondervraagden vindt het goed dat het kabinet deze maatregel heeft genomen; een kwart (26 procent) is het ermee oneens. Vooral de ruim tweeduizend ondernemers behoren tot die groep: 41 procent van hen vindt het een slechte zaak dat deze belangrijke motor van de economie nog niet mag herstarten.

Bij ondernemers groeit er ongeduld over de maatregelen. De meesten (59 procent) kunnen zich vinden in het totaalpakket dat gisteravond werd gepresenteerd. Toch vindt een meerderheid van de ondervraagde ondernemers (60 procent) tegelijkertijd dat het kabinet zich nu te veel richt op het stoppen van het coronavirus en te weinig op 'de economische problemen'. Een ondernemer daarover: "De regering volgt het OMT dat volledig uit medici bestaat. Wanneer staat er ook eens een econoom naast Rutte?"

Gijs Rademaker presenteert de uitslagen van het onderzoek.

Niet naar de kapper minst populaire verlengde maatregel

Tot slot blijkt uit het onderzoek dat de kapper gemist wordt. Van alle maatregelen die zijn verlengd door het kabinet kan het sluiten van de kapper rekenen op de minste steun van mensen in het land. De helft (47 procent) steunt het besluit, maar een grote minderheid (41 procent) staat hier niet achter.

Meer steun is er voor het verlengen van andere, toch ook drastische, maatregelen van het kabinet. Zo vinden verreweg de meeste mensen het goed dat we zoveel mogelijk moeten thuisblijven (86 procent) en thuiswerken (90 procent). Ook is er ruim begrip voor het niet samen kunnen komen met meer dan drie mensen (77 procent) en het niet samen kunnen sporten (75 procent).

info

Over dit onderzoek

Het onderzoek (pdf) is gehouden van dinsdagavond 21 april tot woensdagmiddag 22 april 2020. Aan het onderzoek deden leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Het onderzoek is na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Het Opiniepanel bestaat uit 65.000 leden. Panelleden krijgen ongeveer een keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen.

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.