De meeste PVV-kiezers komen openlijk voor hun stemgedrag uit in hun vrienden- en kennissenkring.  Dit blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 35000 mensen waaronder ruim 6000 mensen die aangeven dat ze nu PVV gaan stemmen. Driekwart van de ondervraagde PVV-ers (74%) praat hier open over met zijn omgeving. Een kwart (26%) komt hier liever niet voor uit. 

Veel ondervraagden geven aan dat ze vroeger wel eens schaamte voelden, maar dat ze nu graag het gesprek aan willen gaan over thema’s als moslims en vluchtelingen. Hier krijgen ze hele uiteenlopende reacties op.

Regelmatig merken ze dat het voor anderen een taboe is om hier over te praten. Soms worden ze zelfs als’ islamofoob’ of ‘racist’ weg gezet. Maar vaak krijgen ze juist bijval en geven anderen aan dat ze ook voor de partij van Wilders kiezen. 

Profiel PVV-stemmer divers

In het onderzoek werd ook gekeken naar het profiel van de ondervraagde PVV-stemmers. Dit blijkt een hele diverse groep te zijn, alle lagen van de bevolking zijn vertegenwoordigd en ze zijn gespreid over het hele land.

Wel zijn de PVV-kiezers in sommige groepen iets beter vertegenwoordigd.

Zo zijn het vaker mannen dan vrouwen en zitten ze vaker in de leeftijdsgroep van 35 tot 55 jaar. In de provincies Limburg, Brabant, Flevoland, Gelderland en Zeeland wordt in verhouding meer voor de PVV gekozen. 

Ook hogere opleiding en inkomen

Opvallend is dat de PVV-stemmers onder alle opleidingsniveaus en alle inkomensgroepen te vinden zijn. Ze zitten vaker onder mensen met een lagere- of MBO- opleiding of mensen met een lager inkomen.  Maar van de groep die twee keer modaal verdient kiest ook één op de vijf voor Wilders. En van de HBO- en universitair opgeleiden in het onderzoek stemt één op de tien op de PVV. Zij zeggen zich serieus in thema’s als integratie verdiept te hebben en vinden dat alleen Wilders goed nadenkt over oplossingen. 

PVV-stemmers in vriendenkring

Aan mensen met een andere politieke voorkeur werd de vraag voorgelegd of zij PVV-stemmers in hun vriendenkring hebben. Onder de aanhang van 50PLUS (54%), de SP (52%) en de Partij voor de Dieren (60%) komt dit veel voor. Ook VVD- (44%) en CDA-kiezers (36%) hebben vrienden die PVV stemmen. Onder de aanhang van de PvdA (31%), GroenLinks (29%) en D66 (26%) komt dit minder voor.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 34.793 leden van het EenVandaag Opiniepanel mee. Onder hen zijn ruim 6905 mensen die aangeven dat ze nu op de PVV zouden stemmen. Het onderzoek is gehouden van 30 januari tot 10 februari 2017.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit 60.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical