De opwarming van de aarde. Volgens bijna alle klimaatonderzoekers een probleem waarvoor de mens -op zn minst mede- verantwoordelijk voor is. We vroegen het Opiniepanel hoe zij over klimaatverandering denken. Dan blijkt dat een kwart van de deelnemers denkt dat de opwarming van de aarde niet aan de mens ligt. Is dat veel?

Veel deelnemers (76%) vinden de wereldwijde klimaatverandering een groot probleem. Mensen maken zich vooral zorgen over extreem weer met hagel en overstromingen en over een stijgende zeespiegel.

Volgens ruim 90 procent van de klimaatwetenschappers is de mens -op z’n minst mede- verantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Maar een deel van het Opiniepanel denkt daar anders over. Volgens zeven op de tien (71%) komt de opwarming van de aarde vooral door menselijk gedrag. Maar, ondanks het vele wetenschappelijk onderzoek, denkt een kwart (23%) dat klimaatverandering níet aan de mens ligt. Onder hen zijn relatief veel PVV- en FvD-stemmers.

Een kwart van de deelnemers die denkt dat het niet vooral de mens is die zorgt voor de opwarming van de aarde veel? 

Het is in elk geval niet uitzonderlijk. De Nederlandse cijfers komen overeen met cijfers uit andere landen. Uit onderzoek van universiteit Yale bleek vorig jaar dat drie op de tien (30%) Amerikanen denken dat de opwarming van de aarde niet door de mens komt, maar dat het vooral een natuurlijk verschijnsel is. Zes op de tien (58%) geloven wel dat vooral de mens verantwoordelijk is. Bovendien, slechts 13 procent van de Amerikanen weet dat vrijwel alle klimaatwetenschappers stellen dat er klimaatverandering optreedt door toedoen van de mens.

Daarbij moet aangetekend, de Verenigde Staten hebben een president die ooit zei dat de klimaatopwarming een ‘verzinsel van de Chinezen’ is en onder wiens leiding het land zich vorig jaar terugtrok uit het Parijsakkoord.

Ligt het dan aan Trump?

Nee hoor. Ook in buurland België, bijvoorbeeld, achtte in 2015 bijna een kwart (22%) van de Vlamingen het niet bewezen dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens. Dat bleek uit een onderzoek van iVox voor De Standaard. Andersom geloofde zes op de tien (61%) dat dat wel bewezen was. Ook in Groot-Brittannie zegt 22 procent dat mensen niet verantwoordelijk zijn, terwijl 64 procent zegt dat klimaatverandering wel vooral wordt veroorzaakt door menselijk gedrag, blijkt uit onderzoek van ComRes.

Een kwart in ons onderzoek die denkt dat de opwarming van de aarde niet aan de mens ligt, valt, vergeleken met vergelijkbaar onderzoek in het buitenland, dus niet uit de toon. Of 23 procent hoog is, ligt er dus aan hoe je het bekijkt. En uiteindelijk denkt een meerderheid dus dat de mens wél verantwoordelijk is. Tweederde (65%) verwacht dat een verandering in menselijk gedrag de opwarming van de aarde kan verminderen.

Dat Nederland nu een Klimaatwet heeft, vinden zeven op de tien (69%) deelnemers dan ook goed. Maar de groep die denkt dat de mens niet verantwoordelijk is voor de klimaatverandering, vindt de wet veel minder belangrijk. Hen overtuigen van het belang en de eventuele kosten, zal nog een hele opgave zijn.