‘Schop hem, pak hem, haal hem neer’.  Negatief coachen, schreeuwen en schelden zijn heel gewoon geworden bij het jeugdvoetbal. 

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2200 ouders, coaches, scheidsrechters en andere toeschouwers die regelmatig aanwezig zijn bij wedstrijden van jonge spelers. Acht van de tien ondervraagden (79%) maken dit mee tijdens het voetbalseizoen, een kwart (27%) zelfs wekelijks. Gevolg is dat de kinderen het plezier in het spel verliezen. Maar voetballen zonder scheidsrechter bij de F en de E, waarmee de KNVB nu experimenteert, zien ze niet als een oplossing.

‘Opa, wilt u niet zo schreeuwen?’

Een deelnemer schrijft: ‘Ik hoorde een opa van alles schreeuwen naar zijn kleinzoon. Die kreeg daar schoon genoeg van en liep naar hem toe en zei: ‘opa, wilt u niet zo schreeuwen, ik vind dat helemaal niet leuk’. Ik vond dat een erg dapper jongetje.’

Er wordt regelmatig zo hard en agressief geschreeuwd dat de kinderen er bang van worden. Een kwart ziet iedere week toeschouwers tekeer gaan tegen spelers en scheids- en grensrechters, de helft ervaart dit maandelijks. ‘Ouders staan hun eigen kinderen en het hele team af te bekken en op te jutten, al vanaf de mini’s. Terwijl sommige kinderen de madeliefjes op het veld interessanter vinden dan het spel. Belachelijk dat ouders dit doen, het is maar een spelletje.’

Ook racistische opmerkingen (‘aap’) komen voor. Eén op de tien deelnemers zegt maandelijks dreigen, duwen of slaan mee te maken.

Kort lontje

In de open reacties vertellen de deelnemers wie zich volgens hen het meest schuldig maken aan dit negatieve gedrag. Asociale vaders uit achterstandswijken worden vaak genoemd. Ook allochtone ouders met een kort lontje die zich snel gediscrimineerd voelen vallen op.  ‘Je kan maar beter verliezen want zodra je aan de winnende hand bent begint de ellende’, aldus een ouder.

Eén op de vijf (19%) zegt zelf ook wel eens over de schreef te gaan langs de lijn. Meestal gaat het dan om vaders en coaches. Zij zeggen dat zij zich irriteren aan thuisfluiters of dat zij optreden tegen negatief gedrag van een ander. 

Tegen KNVB plan

Het negatieve gedrag van ouders was voor de KNVB reden om te experimenteren met spelen zonder scheidsrechter en ouders op 20 meter afstand. De bond overweegt om dit landelijk in te voeren voor de F- en E- competitie.

De deelnemers aan het onderzoek vinden dit een slecht idee en driekwart (71%) wil dan ook niet dat dit landelijk ingevoerd gaat worden. Volgens hen is het goed om de kinderen al jong vertrouwd te maken met de échte regels en hebben ze daar een scheidsrechter bij nodig. Als ze het onderling moeten oplossen zal het leiden tot lange discussies en zullen de kinderen die het hardst roepen het spel bepalen, zo vrezen zij.

Veel ondervraagden vinden het wel goed dat de luidruchtige ouders aangepakt worden. Maar door iedereen op afstand te houden moeten de goeden onder de kwaden lijden. Ze zien liever dat ouders die zich slecht gedragen helemaal weg gestuurd worden door de club.

Lees de ervaringen van ouders

Schreeuwen tegen je eigen zoon, coaches die ruzie maken en scheidsrechters die er mee stoppen: wat maken ouders mee langs de lijn? Lees  hier de reacties.

Over het onderzoek

Aan het onderzoek deden 2200  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee die regelmatig wedstrijden van het jeugdvoetbal bijwonen als ouder, grootouder, coach, scheids- of grensrechter of als toeschouwer.

Het onderzoek vond plaats van 13 tot en met 20 mei 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Panelleden krijgen ongeveer één keer per week een uitnodiging om aan een peiling mee te doen. Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical. 

Download