Jongeren staan iets positiever tegenover het aanpassen van het uiterlijk van Zwarte Piet dan ouderen. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2700 jongeren. Een derde van de ondervraagde jongeren (32%) heeft geen problemen met aanpassingen. Dat is een stuk hoger dan in 2015, toen was nog 20 procent voor. Toch is de meerderheid van de jongeren (61%) nog steeds tegen verandering.  

Jongeren hebben over het algemeen meer begrip (52%) dan ouderen (28%) dat Zwarte Piet discriminerend kan overkomen op mensen met een donkere huidskleur, ook al is dat niet zo bedoeld. Beide groepen vinden Zwarte Piet geen racistisch fenomeen.

Onder volwassenen is er meer weerstand  tegen aanpassingen aan het uiterlijk van Zwarte Piet, driekwart (74%) is hier tegen. Het aantal voorstanders groeit langzaam door de jaren heen. In 2013 stond slechts 5 procent open voor aanpassingen, in 2016 is dat gestegen tot 20 procent. EenVandaag peilt jaarlijks het draagvlak voor aanpassingen onder het EenVandaag Opiniepanel, en ieder jaar groeit dat met een paar procent.

Gepensioneerden grootste tegenstanders

Het draagvlak voor aanpassingen lijkt af te nemen naarmate mensen ouder zijn: jongeren tot 24 jaar scoren het hoogst (32%) en ook de groep van 25 tot 45 jaar scoort iets hoger dan gemiddeld (28%). Boven de 45 neemt het draagvlak snel af. Van de 65-plussers is nog slechts 11 procent voor verandering. Verder zijn voorstanders van verandering vaker vrouw en wonen ze vaker in de Randstad. Kiezers van PvdA, D66 en GroenLinks zijn positiever dan die van VVD, PVV en CDA.

Te veel aandacht in media

Ouderen vinden massaal (89%) dat de media te veel aandacht aan de Zwarte Piet discussie besteden. Voor velen bederft dit het plezier in het kinderfeest.

Hoewel de meeste ondervraagden zelf tegen verandering zijn verwachten ze wel dat er steeds minder ouderwetse Zwarte Pieten met kroeshaar, dikke lippen en gouden oorbellen zullen zijn. De helft (46%)van de volwassenen denkt dat ze er over 5 jaar al niet meer zijn.

Over de onderzoeken

Het onderzoek onder Jongeren werd uitgevoerd voor JijVandaag. JijVandaag, onderdeel van EenVandaag, bestaat uit 5.000 jongeren van 12 tot en met 24 jaar. Aan dit online onderzoek, dat van 18 tot 29 november in samenwerking met 3FM Tussenuur werd gehouden, deden 2.734 jongeren mee.

De uitslag van de peiling is na weging representatief voor vier variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en spreiding over het land.

Het onderzoek onder volwassenen werd uitgevoerd onder het EenVandaag Opiniepanel. Hieraan deden 28.789  leden van het EenVandaag Opiniepanel mee.

Het onderzoek vond plaats van 30 november tot en met 2 december 2016.

Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 50.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de peilingen onder het EenVandaag Opiniepanel zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2012.

Op de meeste onderzoeken respondeert 50 tot 60 procent van de panelleden.

De software is van Vision Critical.