Politici in Den Haag moeten in crisistijd minder bezig zijn met hun eigen kiezers en meer daadkracht en lef tonen. Twee derde wil dat politici hardere politieke keuzes maken, ook als ze het daar als kiezer zelf niet mee eens zijn. "Ze zijn te angstig."

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 28.000 leden van het Opiniepanel. Het vertrouwen in het kabinet (19 procent) en in de Tweede Kamer (35 procent) is aan het einde van dit jaar nog altijd ronduit laag. In de ogen van veel mensen tonen landelijke politici te weinig daadkracht, lef en durf terwijl dat juist in een jaar vol crises zo nodig was.

Vertrouwen in het kabinet door de tijd
info

Politiek Moment van 2022

Tijdens de tv-uitzending van EenVandaag wordt vanavond bekendgemaakt wat het EenVandaag Politieke Moment van 2022 is. De uitzending begint om 18.15 uur op NPO 1.

Politici moeten meer 'ballen' hebben

'Oeverloos overleg', 'vooruitschuif-politiek' en 'pappen en nathouden'. Terugkijkend op het politieke jaar zien veel mensen een politiek Den Haag waarin heel veel werd gepraat, maar waar weinig oplossingen werden gevonden voor de problemen die er zijn.

Volgens de meeste mensen (76 procent) durven politici in crisistijd niet genoeg moeilijke beslissingen te nemen en dat irriteert velen. "Het wachten is op politici die echt 'ballen' hebben en moeilijke besluiten durven nemen", verzucht iemand.

Te veel met eigen kiezers bezig

In plaats van met het landsbelang, zijn volksvertegenwoordigers in de ogen van de meeste mensen te veel bezig met elkaar of met wat hun eigen kiezers willen. Al wordt over dat laatste ook gezegd dat dat niet per se slecht is, omdat het hoort bij een democratie. Maar het afgelopen jaar sloeg het volgens velen in negatieve zin door. "Ze zijn zo angstig, voor hun kiezers, voor boeren, dat ze bijna niks meer besluiten en alles stokt", zegt iemand daarover.

Hier zijn politici volgens mensen te veel mee bezig

Langer overleggen om zoveel mogelijk mensen tevreden te stellen, is volgens een meerderheid (57 procent) dan ook geen oplossing. "Kijk naar stikstof. Het moet toch gebeuren, doe het dan maar meteen", aldus een deelnemer. Een ander: "Het duurt allemaal zo lang. Je kunt het toch nooit iedereen naar de zin maken."

Hardere keuzes maken

Daarom moeten politici hardere keuzes durven maken, zegt twee derde (67 procent), ook als dat betekent dat ze zich als kiezer niet helemaal in het gevoerde beleid kunnen vinden. De meeste mensen hebben er begrip voor als de partij waarop zij hebben gestemd keuzes zou maken die niet helemaal overeenkomen met hun eigen mening (64 procent) of met het partijprogramma van de partij (54 procent).

Sommige deelnemers spreken tegelijk hun bewondering uit voor het uithoudingsvermogen van politici, zeker voor hen die bedreigd worden. Ze zien in dat het, vanwege de politieke verhoudingen en de polarisatie in de samenleving, soms ook lastig is om snel besluiten te nemen.

Joyce Boverhuis over het vertrouwen in de politiek.
info

Over het onderzoek

Het onderzoek gehouden van 5 tot en met 9 december 2022. Aan het onderzoek deden 28.430 deelnemers mee. De uitslagen van zijn na weging representatief voor zes variabelen, namelijk: leeftijd, geslacht, opleiding, burgerlijke staat, spreiding over het land en politieke voorkeur gemeten naar de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

Bekijk ook