Jongeren nemen steeds vaker het heft in eigen hand en richtten een politieke partij op. Maar is een partij speciaal voor jongeren wel nodig? Worden jongeren niet al genoeg vertegenwoordigd door de jongerenafdelingen binnen de gevestigde partijen? Onderzoeker Julien van Ostaayen gaat hierover in debat met politicoloog André Krouwel.

Jongeren zijn verdeeld over het belang van politieke jongerenpartijen: 40 procent vindt het goed dat er partijen zijn die specifiek de belangen van jongeren vertegenwoordigen, 45 procent vindt dit niet nodig. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 800 stemgerechtigde jongeren van 18 t/m 24 jaar. 

De ondervraagden die het niet nodig vinden dat er aparte partijen voor jongeren zijn, noemen als belangrijk argument dat politieke partijen er voor iedereen moeten zijn. Zoals een jongere het verwoordt: "De gemeente is er voor iedereen, voor jong en oud. Een 'gewone' partij kan ook prima voor de jongeren opkomen. Politiek draait om idealen, niet om leeftijd."

Slechts 11 procent zegt: als er een jongerenpartij meedoet in mijn gemeente, krijgen ze zéker mijn stem. Veel jongeren willen zich eerst goed verdiepen in de standpunten in plaats van automatisch hun stem aan een jongerenpartij te geven. De belangrijkste onderwerpen bij het bepalen van hun stemkeuze zijn onderwijs, economie en werkgelegenheid, en criminaliteit en veiligheid.

Gemeentepolitiek staat ver weg

Bijna de helft van de ondervraagden (44%) weet nauwelijks waar de gemeenteraad zich mee bezighoudt. Tweederde (64%) zegt dat de gemeentepolitiek verder van ze af staat dan de landelijke politiek. Een derde (31%) weet niet wie de burgemeester van hun gemeente is.

De meerderheid (59%) van de ondervraagde jongeren is voor een gekozen burgemeester. Voor online stemmen (34%) en opkomstplicht (27%) is geen meerderheid.

Over dit onderzoek

Aan dit online onderzoek, gehouden van 3 t/m 6 maart 2014, deden 821 stemgerechtigde jongeren mee. De uitslag van de peiling is na weging representatief voor drie variabelen, namelijk leeftijd, geslacht en spreiding over het land.

Lees ook