Tien procent van de gemeenten probeert gericht armoede onder kinderen aan te pakken. Dat is maar weinig zou je zeggen. Toch  vindt de Kinderombudsman het tijd om met een laatste advies aan gemeente te komen. In de studio spreken we hierover met Kinderombudsman Marc Dullaert.  

Bijna tweederde van de jongeren (64%) zegt dat armoede een taboe is, iets waar jongeren onderling niet over spreken. Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder 2100 jongeren, onder wie 100 jongeren die in een arm gezin wonen. Ongeveer de helft (46%) van de ondervraagde jongeren die in armoede leven zegt zich ervoor te schamen.  

De helft (51%) van de ondervraagde middelbare scholieren heeft dan ook geen idee welke klasgenoten arm zijn. Slechts 14 procent van de scholieren zegt dat het bij hen in de klas algemeen bekend is wie er weinig te besteden hebben, een vijfde (20%) heeft sterke vermoedens. Vermoedens ontstaan vooral door de kleding en doordat de jongeren niet mee kunnen op bijvoorbeeld schoolreisjes. Een jongere zegt: 

Aan sommige kinderen werd gemerkt dat zij kleding van broers of zussen droegen. Zij werden hierom uitgelachen door andere kinderen. Klasgenoten vroegen hen of hun ouders te sloeberig waren om nieuwe kleding te kopen.

De meerderheid (63%) van alle ondervraagde jongeren ziet armoede in Nederland als een serieus probleem. Een kwart (24%) van de jongeren definieert armoede als het niet hebben van een woning, kleding en eten. Driekwart (75%) hanteert een ruimer begrip: zij vinden dat iemand die in zijn eerste levensbehoeften kan voorzien, nog steeds arm kan zijn. Jongeren die in een arm gezin wonen zeggen hierover:

Ik heb zelf wel een dak boven mijn hoofd, maar het is iedere maand lastig om rond te komen met mijn moeder. Vaak leen ik haar wat geld zodat we nog kunnen eten. Naar de bioscoop gaan of uit eten zit er heel misschien eens per jaar in.

Ik heb al sinds m'n twaalfde geen nieuwe kleding gekocht. Ik ging ook gewoon regelmatig in te kleine kleding naar school, niet heel fijn maar ik kon niet anders. En natuurlijk kreeg ik daar vaak opmerkingen over. Maar als ik dan een te klein shirt aan had leende mijn vriendin me een vest ofzo, zodat dat niet te veel opviel.

Aan het onderzoek deden 100 thuiswonende jongeren mee die in armoede leven. Lees hier meer over hun situatie.

Over dit onderzoek

Het onderzoek is een driehoeksmeting bestaande uit een online enquête met zowel open als gesloten vragen, en een asynchrone online focusgroep in de vorm van een forumdiscussie.

Middels een online enquête zijn 2098 jongeren ondervraagd, onder wie 96 thuiswonende jongeren die hun gezin arm noemen. Dit online onderzoek is gehouden van 24 t/m 30 september 2013. De uitslag is gecorrigeerd op leeftijd, geslacht en spreiding over het land. 

Voor meer informatie over de onderzoeksmethoden, zie het rapport rechtsboven. 

Download