De abortusklinieken van CASA krijgen geen doorstart. Hierdoor neemt de druk op andere abortusklinieken toe, met wachtlijsten voor zwangere vrouwen tot gevolg. Drie van de zeven klinieken kunnen met steun van het ministerie van VWS doorgaan met behandelingen. Vier andere vestigingen blijven gesloten. Het gaat om de klinieken in Leiden, Houten, Den Haag en Goes.

In de zomer werd het faillissement van de zeven CASA-klinieken bekend. Er was fraude van 9 miljoen euro geconstateerd. De helft van alle abortussen in Nederland werd uitgevoerd door CASA. Door de sluiting van de drie CASA-klinieken kampen andere klinieken nu met extra drukte.

Oplopende wachtlijsten

Inmiddels lopen de wachtlijsten bij sommige klinieken op tot langer dan twee weken. En dit terwijl “iedere dag telt als je zwanger bent", volgens abortusarts Raïna Brethouwer. Brethouwer werkt bij het Beahuis en Bloemenhovekliniek in Heemstede. Deze kliniek hoort niet bij de CASA-klinieken, maar neemt aanvragen van CASA over. “Er zitten vijf CASA-klinieken om ons heen die patiënten doorverwijzen. Wat als we straks 1000 extra patiënten krijgen? We hebben nu extra artsen ingezet en we zijn om de week een dag extra open. Maar hoe lang houden we dit vol?”

Abortuspil

Abortussen in Nederland kunnen nu alleen worden uitgevoerd in klinieken. Begin november heeft het nieuwe kabinet besloten dat huisartsen geen abortuspil mogen verstrekken. Deze maatregel had volgens Brethouwer op termijn voor enige verlichting kunnen zorgen voor de wachtlijsten bij klinieken.