Vandaag gaat Rotterdam naar de stembus voor het stadsreferendum over de Woonvisie van de gemeente. Maar dat leeft nog niet echt in de gemeente. De vraag die in het kort voorligt: gaat Rotterdam goedkope woningen slopen of niet?

De Woonvisie 2030 is lijvig beleidsplan van wel 75 pagina's over de (gewenste) ontwikkeling van Rotterdam als woonstad. Het is belangrijk document, want het vormt de wettelijke basis voor bijvoorbeeld afspraken met woningcorporaties. Het meest controversiële onderdeel gaat over de sloop van goedkope woningen.

Eerder was bij EenVandaag een reportage te zien over de sloop van de woningen

EenVandaag is aanwezig bij het het Nee-kamp, zij voeren uitgebreid campagne. Maar gaat dat ook werken? Men vreest dat de opkomst van 30% niet gehaald gaat worden. Komen minder kiezers opdagen, dan wordt de Woonvisie sowieso uitgevoerd. 

Dat werpt de vraag op of lokale referenda wel effectief zijn. Koen van de Krieken van de Universiteit Tilburg deed onderzoek naar lokale refernda. Hij ziet over het algemeen een hoge opkomst. Politicoloog André Krouwel is niet positief over referanda als middel. “Vaak zijn de onderwerpen veel te ingewikkeld om simpel ja of nee op te zeggen en het hindert de politiek om goede beslissingen te nemen.