Het aantal meldingen van wildstroperij in Nederland is opnieuw toegenomen, van 3506 vorig jaar naar 3663 dit jaar. Volgens ingewijden is dit slechts het topje van de ijsberg. Naar schatting zijn tienduizenden dieren als edelherten, reeën en wilde zwijnen dit jaar illegaal doodgeschoten of gevangen. Stropers hebben vrij spel omdat het aantal toezichthouders in de natuur, de buitengewoon opsporingsambtenaren, sterk is afgenomen. “Het kan toch niet zo zijn dat door opleidingseisen duizenden BOA's afhaken. Dat gaat niet gebeuren”, zegt Lutz Jacobi van de PvdA donderdagavond in de uitzending van EenVandaag.

Regeringspartijen PvdA en VVD willen beter toezicht in de bossen en vragen minister Opstelten om opheldering.

Meer stroperij

Al jarenlang neemt de stroperij in Nederland toe. Tot december dit jaar werden er 3663 gevallen van stroperij gemeld, zo blijkt uit cijfers van het BOA-registratiesysteem. Dat waren er een jaar eerder, over heel 2011, nog 3506. Ook in de voorgaande jaren werd er een toename van stroperij gemeld. Sinds 2009 (toen nog 2789 meldingen) is het aantal gemelde incidenten met een derde toegenomen.

Minder toezichthouders

Volgens boswachters zijn deze getallen echter het topje van de ijsberg. Door de afname van het aantal groene buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) neemt het aantal blinde vlekken in de natuur toe, waardoor criminelen en stropers vrij spel hebben voor illegale prakijken.

Oorzaak van de afname van de groene toezichthouders zijn hoge kosten door verplichte bijscholing die deels uit eigen zak van de natuurorganisaties moet worden betaald. Door de hoge kosten wordt door werkgevers bezuinigd op het aantal BOA’s. Bovendien haken veel groene BOA’s zelf af omdat ze teveel theorie moeten leren die niet op natuurtoezicht van toepassing is.

Brandbrief politie

Het politiekorps Noord- en Oost Gelderland schreef afgelopen maand een brandbrief aan het ministerie van Veiligheid en Justitie en de provincie Gelderland over het afgenomen toezicht in de natuur. De politie verwacht dat ook volgend jaar het aantal toezichthouders nog verder zal afnemen. De politie maakt zich zorgen over de afname en wijst ook naar de hoge kosten van de opleiding die groene BOA’s of hun werkgevers moeten bijdragen.

Reactie ministerie Veiligheid en Justitie

Het ministerie laat in een reactie weten de afname van de BOA’s zorgelijk te vinden. Het gaat onderzoeken of BOA’s met een beperkte opsporingstaak, bijvoorbeeld alleen natuurtoezicht, kortere en goedkopere bijscholing kunnen krijgen.