Silvio Berlusconi krijgt geen genoeg van de Italiaanse politiek. 81 jaar is hij inmiddels, maar dat weerhoudt hem er niet van om opnieuw een gooi te doen naar de macht. Hij mag alleen geen minister-president meer worden vanwege zijn strafblad. In Nederland hebben wij onze eigen Berlusconi, maar dan zonder strafblad: Wil van Soest, fractievoorzitter van de Partij van de Ouderen en misschien wel de oudste fractievoorzitter van Nederland.

Als de Optimist van de dag juicht van Soest het toe dat Berlusconi weer de politiek ingaat, maar ze is geen fan van hem. "Dat hij geen campagne voert vind ik kinderachtig. Als je jezelf verkiesbaar stelt moet je ook de markten op." 

Wil van Soest is enorm betrokken bij het lot van ouderen. Ze doet dan ook een geëmotioneerde oproep aan ouderen. Volgens haar moeten zij niet achter de geraniums moet blijven zitten, maar zo actief mogelijk proberen te blijven. "U bent zo waardevol, u heeft zoveel ervaring en dat moet absoluut niet verloren gaan."

Meer optimisme nodig? Alle Optimisten zijn hier terug te vinden.