In heel Nederland voeren wijkverpleegkundigen vandaag actie tegen de hoge administratiedruk. Ze zouden kampen met een toename van de registratie en daardoor ook een toenemende werkdruk. Verpleegkundigen noemen voorbeelden als verplichte tijdsregistratie van al het gedane werk in minuten en dubbele boekhouding van gegevens in meerdere systemen. Uit onderzoek is gebleken dat wijkverpleegkundigen bijna de helft van hun tijd kwijt zijn aan administratie.

Bij verschillende ziekenhuizen en bij zorgaanbieders wordt vandaag actie gevoerd. Verpleegkundigen gaan niet staken, maar zeggen alleen de administratie bij te gaan houden die zij belangrijk vinden. Volgens beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) is onnodige registratie de belangrijkste oplossing om op korte termijn meer tijd vrij te maken voor patiënten.

Wijkverpleegkundige Karin Heijne ondervindt ook dat de administratiedruk invloed heeft op haar zorg aan cliënten. “Er zijn heel veel formulieren nodig om aan te geven wat je nodig hebt. Een machtiging van een huisarts bijvoorbeeld of een aanvraag voor een hoog- laag bed. Dat is jammer omdat het kostbare tijd is die je eigenlijk zoveel mogelijk zou willen besteden aan cliënten.” Haar mening is dan ook: “Wat niet nodig is aan administratie, liever niet.”

Administratiedruk hoogste bij wijkverpleegkundigen

Zaterdag zijn voor het eerst cijfers gepresenteerd over de tijd die op gaat aan administratie onder zorgaanbieders. Dat blijkt gemiddeld 40 procent van de tijd te zijn. Op nummer 1 van de zes groepen in de zorg die zijn onderzocht staan de wijkverpleegkundigen. Met 48,8 procent besteden zij bijna de helft van hun tijd aan administratie. 

Telefoonpanel voor klachten

De hele dag kunnen verpleegkundigen en verzorgenden met hun ervaringen terecht bij een telefoonpanel van V&VN. Jan Geraets van de Inspectie voor de Gezondheidszorg was ook aanwezig om klachten aan te horen. “Dat zorgverleners hun werk goed willen doen heb ik begrip voor, en het kan een stuk simpeler.” De Inspectie is volgens hem niet verantwoordelijk voor wat er precies wordt vastgelegd. “De Inspectie kan het niet zozeer schelen wat een medewerker administreert, als het maar leidt tot veilige zorg.”

Morgen gaat de minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge in gesprek met de betrokken partijen over de klachten en de voorstellen.