Politiepersoneel heeft, na de Facebookrellen in Haren, weinig vertrouwen in korpschef Oscar Dros van Noord-Nederland. De poltievakbond ACP deed onderzoek onder haar leden in de drie noordelijke provincies Groningen, Friesland en Drenthe: 'Onder een grote groep medewerkers bestaat weinig vertrouwen is dat er onder de huidige eenheidsleiding wezenlijk geleerd zal worden van de gebeurtenissen in Haren', schrijft ACP in een brief aan minister Ivo Opstelten (Politie en Justitie). 

ACP: 'Het ontbreekt bij medewerkers aan vertrouwen dat dit er ook daadwerkelijk voor zal zorgen dat een dergelijk incident met mogelijk dreigende escalatie in de toekomst niet weer uit de hand zal lopen.'

Op grond van de uitkomsten van het ledenonderzoek kan de ACP niet anders concluderen dan dat er forse vraagtekens geplaatst kunnen worden bij het vertrouwen van de medewerkers in de huidige eenheidsleiding.

Er is volgens het personeel een gebrek aan scherpte en alertheid binnen de politieorganisatie, geen adequate reactie op incidenten en ontwikkelingen voorafgaand aan het incident, onduidelijke (commando)structuren en gebrekkige communicatie. De daaropvolgende onderzoeksrapporten en verbeterprogramma’s hebben er tot op heden niet toe geleid dat dergelijke grootschalige escalatie van incidenten (deels) voorkomen kon worden. 

'De ACP komt op grond van het bovenstaande tot de conclusie dat het lerend vermogen van de politie te beperkt is. De strategische top van de politie spreekt na dit soort incidenten uit dat dit nooit weer mag gebeuren, maar de maatregelen die daar bij horen worden niet of slechts beperkt doorgevoerd met alle gevolgen van dien voor de mensen in de uitvoering en de burgers die geconfronteerd worden met dit soort geweldsuitbarstingen.'

Niet alleen medewerkers, maar ook burgers raken volgens de vakbond het vertrouwen in de politieorganisatie kwijt als er onvoldoende lering getrokken wordt uit incidenten en als betrokken verantwoordelijken zich onvoldoende rekenschap geven van gemaakte fouten. 

Na de Facebookrellen in Haren afgelopen september opende de vakbond een meldpunt waar politiemensen die betrokken zijn geweest bij de rellen, hun ervaring konden delen. Daarnaast werd een vragenlijst voorgelegd onder politiemedewerkers in Groningen, Friesland en Drenthe.

De politie Eenheid Noord Nederland laat in een reactie weten de representativiteit van het ACP onderzoek in twijfel te trekken. ´Aan het onderzoek hebben 71 van de 4100 dienders meegedaan. Dat vermeldt ACP niet´, zegt woordvoerder Pieter Boomsma. Niettemin zegt hij dat het korps zich de kritiek van een deel van het personeel 'aantrekt'.

Download

Download

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.