Willen we grote aantallen slachtoffers voorkomen, dan is een forste investering in onze dijken nodig en zouden we moeten kijken naar hoogbouw in de grote steden als vluchtplaats. Er geldt weliswaar een basis-veiligheidsnorm, maar daarin is geen rekening gehouden met de hoeveelheid mensen die achter een dijk in de problemen komt als het een keer misgaat, zo concludeert het Planbureau voor Leefomgeving in het rapport 'Kleine Kansen, Grote Gevolgen'.

Het rapport stelt dat een tal dijken moet worden versterkt, zodat het langer duurt voordat het water er overheen komt en mensen dus langer de tijd hebben hun spullen te pakken en een veilig heenkomen te zoeken. Met name in de Drechtsteden (Zuid-Holland) is dat nodig. Daarnaast moeten mensen er zich van bewust zijn dat hun redding bij overstromingen in de steden ligt, waar veel hoge gebouwen staan. Hoge gebouwen kunnen dan als moderne terpen fungeren. EenVandaag spreekt Willem Ligtvoet, de maker van het rapport.