Met nog vijf weken te gaan tot de verkiezingsdatum begint de campagne op stoom te komen. Afgelopen woensdag beten de lijsttrekkers in Groningen het spits af met het lijsttrekkersdebat van het Noorden. Acht mannen in pak debatteerden over het terugdraaien van de gaskraan, banen in het Noorden en de ontevreden kiezer.

Het geheel onder leiding van een mannelijke presentator en twee mannelijke debatleiders.

Kortom: in Groningen stonden elf mannen in de debatarena. Elf mannen. In 2017.

In de Tweede Kamer zijn op dit moment welgeteld twee vrouwelijke fractievoorzitters, te weten Marianne Thieme (PvdD) en Attje Kuiken (PvdA). De Kamervoorzitter is een vrouw, maar van de 150 Kamerleden zijn er 57 vrouw; 38% van het totaal en twee minder dan in 2010 bij het aantreden van kabinet Rutte I.

Alle partijen zeggen braaf dat ze een vrouw op plaats 2 van hun kandidatenlijst hebben gezet, maar de nummer 1 positie wordt nog altijd bekleed door een man. Ook het kabinet blinkt niet uit in de grote hoeveelheid vrouwen: van de negentien posities, worden er zeven bezet door een vrouw, 36% van het totaal.

Ook in de parlementaire pers werken meer mannen dan vrouwen. Dominique van der Heyde is een van de weinige vrouwelijke politieke duiders, omringd door mannelijke collega’s. En de woordvoerders van de lijstrekkers en bewindspersonen zijn veelal man. 

Best gek.

De discussie over vrouwen aan de top is niet nieuw maar een terugkerend thema. Maar jaren van discussie heeft niet tot meer vrouwen aan de top geleid. In het bedrijfsleven en de universitaire wereld is het aantal vrouwen in topposities wel iets gestegen, maar haalt bij lange na niet de wettelijk gewenste 30 procent. In de Raden van Bestuur is slechts 10 procent vrouw, de raden van commissarissen kent een luttele 13 procent vrouwen en ook het percentage vrouwelijke hoogleraren blijft steken op 17 procent. Kortom: het stijgt wel, maar veel te langzaam. Minister Bussemaker wil dat er dit jaar 100 vrouwelijke hoogleraren worden benoemd en stelt daar vijf miljoen euro voor beschikbaar. 

Maar naast geld geven en discussies voeren is het bewerkstelligen van vrouwen in topposities vooral een kwestie van doen en het goede voorbeeld geven. Dus politiek, zorg ervoor dat dit de laatste verkiezingen zijn met maar één vrouwelijke lijsttrekker en ga voor die 50 procent vrouw in een nieuw te vormen kabinet.

Zodat we bij toekomstige debatten niet meer kijken naar acht mannen in een pak, onder leiding van twee mannelijke gespreksleiders.

Als dat eindelijk rond is, kunnen we dan de volgende stap zetten: meer diversiteit en kleur in de top.