Tweede Kamerlid Han ten Broeke geeft zijn Kamerlidmaatschap voor de VVD per direct op. Hij heeft hiertoe besloten na berichtgeving in HP de Tijd over een aanklacht uit 2013 van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Uit het artikel blijkt dat een fractiemedewerkster van de VVD, die toen 25 jaar was, Han ten Broeke in 2013 beschuldigd heeft van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Volgens Ten Broeke was daarvan geen sprake, maar hadden de twee wel een relatie.

"In 2013 heb ik een kortstondige en intieme relatie gehad met een jongere medewerkster van de fractie. Dat was daarmee een ongelijkwaardige relatie. Niet in de zin van macht of gezag, maar wel gezien het feit dat ik Kamerlid was en zij een medewerkster van midden twintig", schrijft Ten Broeke in een verklaring. "Het was niet ok, had niet mogen gebeuren en zal nooit meer gebeuren."

De voormalig fractiemedewerkster, die tegenwoordig werkt op de redactie van EenVandaag, laat in een schriftelijke reactie weten dat de verklaring van Ten Broeke haaks staat op haar lezing van de gebeurtenissen destijds. Vijf jaar na dato wil ze inhoudelijk niet verder reageren: "Ik vind het kwetsend en verdrietig dat dit verhaal op deze wijze in de publiciteit komt. De gesprekken destijds tussen de partijen leidden niet tot een eensluidende conclusie met betrekking tot de feiten. Vijf jaar geleden gold al: ‘we agree to disagree’. Daarom zou het buitengewoon onverstandig zijn om deze zaak nu alsnog over te doen in de media. Ik ben ervan overtuigd dat niemand daar iets mee opschiet. Ik beschouw de zaak, toen en nu, als afgedaan." 

De publicatie in HP de Tijd is voor VVD'er Ten Broeke de directe aanleiding geweest om te stoppen. Want schrijft hij, ook al is er volgens hem niets 'onoorbaars voorgevallen': "In dit vak leef je in een glazen huis en mag je integriteit geen onderwerp van discussie worden."

Geen #MeToo-onderzoek

Eerder dit jaar ontstond in Den Haag de roep om een groot onderzoek naar of er seksuele intimidatie voorkomt op het Binnenhof. Kamervoorzitter Khadija Arib wilde in kaart brengen of hier binnen fracties sprake van is. Van een onderzoek is het niet gekomen, want meerdere partijen waren tegen een dergelijk onderzoek. Eén van de partijen die geen interesse zag in een #MeToo-onderzoek, was de VVD. Samen met andere partijen gaven zij toen aan liever zelf onderzoek te doen, en dit niet door de Kamer te laten uitvoeren. "We doen het liever zelf", zei een VVD-woordvoerder toen tegen NRC.

Ministerspost

Han ten Broeke werd eerder wel gezien als de ideale minister van Buitenlandse Zaken. Op Twitter linken mensen het nieuws van vandaag aan het feit dat hij het toen niet is geworden. Zelf zegt Ten Broeke hierover: "Bij de formatie was het glashelder dat Halbe Zijlstra vóór mij in de rij stond. Toen Halbe aftrad, dook mijn naam weer op. Maar niemand hoefde daar over na te denken, ik [...] zat in een medisch traject waardoor ik een paar maanden uit de roulatie ben geweest."

'Ten Broeke op kandidatenlijst inschattingsfout'

"De lezingen van de betrokkenen lopen flink uiteen", zegt politiek commentator Remko Theulings. "Beiden hebben geen aangifte gedaan, maar wel een afspraak gemaakt dat ze hier verder hun mond over zouden houden." Toch bleef het verhaal sindsdien wel rondzingen. "Er werd in het verleden vaker gehint op amoureuze uitglijders van Ten Broeke." Oud-Kamerlid Ybeltje Berckmoes schreef in een onthullend boek over de VVD-fractie zelfs al expliciet over 'een affaire waardoor Ten Broeke nooit minister kon worden'. "Het verhaal deed al langer de ronde, maar werd nooit echt bevestigd", vertelt Theulings. "Nu dacht een journalist waarschijnlijk: ik duik hier nog even in. Die krijgt krijgt dan de bevestiging en dat is waarschijnlijk de simpele reden dat het nu naar buiten komt."

Ten Broeke werd dus geen minister, al verschillen de lezingen over de reden daarvoor. Theulings vind het opvallend dat het Kamerlid wel op de VVD-kandidatenlijst voor de verkiezingen kon komen. "Waarom kon dat wel? Daarover kan je alleen speculeren, maar je kan bijvoorbeeld denken aan zijn grote achterban in het oosten van het land." De VVD-fractie wilde hem er waarschijnlijk toch graag bij hebben. "Dat is een inschattingsfout geweest."