Er moet meer geld komen voor onderzoek naar hoe effectief medische behandelingen bij kwetsbare ouderen zijn. Hiervoor pleiten regeringspartij VVD en GroenLinks. GroenLinks-Kamerlid, Corinne Ellemeet: “Kennis is essentieel voor goede zorg voor ouderen."

Een nieuwe heup of een hartoperatie kan voor een oudere patiënt heel anders uitpakken dan bij een jonger iemand. Soms kan een ingreep een oudere juist meer kwaad dan goed doen. Maar het ontbreekt vaak aan goede kennis hierover, volgens Ellemeet. "Kwetsbare ouderen reageren vaak anders op operaties en daarom is het zo belangrijk dat zij betere informatie hierover krijgen."

Beter overleg met arts nodig

Nu wordt er vaak nog besloten tot een operatie bij kwetsbare ouderen, zonder dat er echt goed gekeken wordt naar wat de effecten hiervan zijn. Ellemeet: "Ouderen moeten samen met hun arts kunnen beslissen welke behandeling het beste bij ze past. Goede voorlichting is hierbij essentieel."

VVD en GroenLinks willen nu dat er meer onderzoek komt naar hoe bepaalde operaties precies uitpakken voor patiënten op leeftijd. Juist in het belang van de ouderen zelf.

Lees ook

Grote ophef

GroenLinks pleitte er eerder voor om standaard het advies in te winnen van een geriater als het om de behandeling 70-plussers gaat. De geriater zou dan moeten beoordelen samen met de patiënt of de behandeling of operatie wel het beste zou zijn voor de patiënt. Het zou de zorgkosten drukken, maar volgde een golf van kritiek op dit plan. Zowel van de Tweede Kamer, als van experts.

Hoogleraar zorgethiek, Marian Verkerk, zei daar eerder al over dat ze vindt dat de politiek zich daar niet mee moet bemoeien. "Het is geen politieke discussie. Het is iets tussen de arts en patiënt over wat zinnig is en wat niet aan het eind van een mensenleven. Daar moet de politiek zich verre van houden."

Ook kwam er veel bijval voor de plannen van Groenlinks. De ouderenbonden en de Raad voor Volksgezondheid en Maatschappij schaarden zich bijvoorbeeld achter het voorstel.

Te lang doorbehandelen

Uit onderzoek uit 2015 blijkt dat 60 procent van de artsen te lang doorbehandelt. Onnodig doorbehandelen zou ook het leed vergroten en verlengen. Het gaat Ellemeet vooral om gezondheidswinst. Al kan besparing wel het effect zijn.

"Iedere patiënt heeft recht op de beste zorg. Het gaat mij er niet om dat we kosten besparen", zei Ellemeet afgelopen februari. "Soms zullen we meer kosten maken met de beste zorg. Dat moet kunnen voor iedere patiënt, jong of oud. Het gaat er mij om dat we goed moeten nadenken over wat de beste zorg voor die oudere patiënt is."

Lees ook

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.