Pesten is van alle tijden, maar soms gaat het zover dat jongeren zelfmoord plegen. Het is bijna een jaar geleden dat staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker na de zelfmoord van Fleur Bloemen en Tim Ribberink met een plan kwam om scholen te verplichten pestgedrag aan te pakken. 

Inmiddels trekken scholen hun eigen plan om pesten tegen te gaan en kinderen 'burgerschap' bij te brengen. In Amsterdam-Noord heeft een school 5 zeecontainers op het plein laten zetten om kinderen daarin te confronteren met situaties als pesten, uitsluiting en discriminatie. Deze methode heet Vriend en Vijand en is van Critical Mass. Helpt deze methode of is het de zoveelste manier om te voorkomen dat kinderen elkaar het leven zuur maken?

In de studio in Desmet zit Vera Bergkamp, Tweede Kamerlid voor D66, we praten met haar over pesten op scholen.

Bekijk ook deze tv- reportage die EenVandaag eerder maakte over het pestprotocol:

Verplicht anti-pestprogramma op school