Verzekeraars slaan alarm over het grote aantal branden bij afval- en recyclingbedrijven. Het is inmiddels zo vaak raak en de schade is dermate groot dat “het roer om moet.” Dat stelt het Verbond van Verzekeraars in EenVandaag.

De koepel van verzekeraars reageert daarmee op cijfers waaruit blijkt dat de afgelopen twee jaar meer dan zeventig branden hebben gewoed bij afvalverwerkers en recyclingbedrijven. Vaak kunnen die binnen een paar uur worden geblust, maar soms lopen ze enorm uit de hand. Het Verbond becijferde de schade van afvalbranden op 175 miljoen euro in drie jaar tijd. 

EenVandaag deed onderzoek naar het aantal branden in de afvalbranche op basis van openbare bronnen, zoals nieuws- en krantenberichten, 112-meldingen en sociale media. Waren er in 2015 nog 27 branden, vorig jaar waren dat er 44. Een aantal branden zorgde voor grote schade en veel overlast voor de omgeving. Uit cijfers van het Verbond blijkt dat in 2013, 2014 en 2015 dertien branden tot een schade leidden van meer dan een miljoen euro. In een aantal gevallen liep de schade in de tientallen miljoenen. Hoewel over 2016 nog geen officiële cijfers beschikbaar zijn, was er ook vorig jaar een aantal miljoenenbranden in de afvalbranche. 

Veiligheid in het geding

Het Verbond van Verzekeraars vindt dat de sector meer moet doen om het aantal branden terug te dringen. “Het is duidelijk dat het roer om moet”, aldus directeur Richard Weurding van het Verbond in EenVandaag. Een aantal verzekeraars is al gestopt met het verzekeren van afvalbedrijven vanwege het risico. “Op deze manier kunnen we niet verder. Het risicobewustzijn is nu onvoldoende. Dat moet echt omhoog.” Volgens Weurding moet de branche meer investeren in professionaliteit en preventie. Ook moet worden bekeken of de wettelijke regels voor de branche aangescherpt moeten worden. “De veiligheid is in het geding”, aldus Weurding. “Niet alleen van het bedrijf, maar ook van werknemers, omwonenden en het milieu.” 

Regels overtreden

Recent woedde er nog een grote brand bij een recyclingbedrijf voor banden in het Brabantse Someren. Buurtbewoners zeggen de gemeente jarenlang te hebben gewaarschuwd. Uit inspectierapporten, in handen van EenVandaag, blijkt dat het bedrijf de brandveiligheidsvoorschriften geregeld overtrad. Enkele weken voor de brand werd nog geconstateerd dat er te veel banden lagen. De Vereniging Afvalbedrijven erkent dat het aantal branden omlaag moet. De brancheorganiatie vindt dat er meer aandacht moet zijn voor preventie en het nog beter scheiden van afvalstromen om broei te voorkomen.

Inspectierapport VROM 

De regionale Rekenkamer onderzoekt de toedracht van de brand en het toezicht op het bedrijf. Het gemeentebestuur wil om die reden niet in EenVandaag reageren. Wel laat de gemeente schriftelijk weten te werken aan verplaatsing van het bedrijf. Ook eigenaar Van den Hoogen wil ons niet te woord staan. Een woordvoerder zegt dat het bedrijf conform de vergunning op die plek mocht zitten, dat er in het verleden weliswaar overtredingen zijn geconstateerd, maar dat die steeds zijn verholpen. 

Hoe kan het dat er zo vaak brand is bij afval- en recyclingbedrijven? Wat zijn de gevolgen? En doen bedrijven wel voldoende om brand te voorkomen?

EenVandaag bezoekt Someren waar bewoners jarenlang waarschuwden voor de gevolgen van brand bij het recyclingbedrijf dat vorige maand in de as werd gelegd. Ook bezoeken we een locatie van afvalbedrijf Suez in Helmond. We spreken met risico-inspecteur Jurjen Burghgraef en Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars.

Afvalbranden in Nederland

Waar vinden deze afvalbranden plaats? In de onderstaande interactieve kaarten is te zien waar de afgelopen twee jaar afvalbranden hebben plaats gevonden. Klik op de markering om te lezen wat er op die plek is gebeurd. 

2016: 

2015: