Een burgemeester moet volgens de wet in de gemeente wonen waarvan hij of zij burgemeester is. In de praktijk is dit niet altijd vanzelfsprekend merken de inwoners van de gemeenten Capelle aan den IJssel en Best. In Capelle wil burgemeester Peter Oskam een woonboerderij betrekken die nu deel uitmaakt van een kinderboerderij, in Best wil burgemeester Anton van Aert definitief terugkeren naar zijn huis in Boxtel waardoor hij niet opnieuw benoemd kan worden.

Capelle aan den IJssel heeft al 6 jaar geen burgemeester meer binnen de gemeentegrenzen wonen. De voormalige burgemeester Frank Koen, heeft gedurende zijn hele ambtsperiode niet in de gemeente gewoond. En zijn opvolger, Peter Oskam beloofde bij zijn aantreden in 2016 datzelfde jaar nog een woning in de gemeente te betrekken. Dat is niet gelukt en de gemeenteraad wordt ongeduldig. Nu heeft Oskam laten weten in een voormalige woonboerderij te willen trekken, maar de boerderij zal eerst voor enkele tonnen moeten worden opgeknapt en de kantine van de kinderboerderij die in het pand gevestigd is, zal dan moeten wijken voor het burgemeestersgezin. Dat de burgemeester nu juist deze woning wil betrekken leidt tot veel onbegrip in de gemeente. BestOok in Best zorgt het zogeheten woonplaatsvereiste voor problemen. Toen Anton van Aert in 2012 burgemeester werd behield hij zijn woning in Boxtel en nam daarnaast een appartement in Best. Onlangs ontstond ophef over het feit dat Van Aert zich al die tijd niet ingeschreven heeft in de gemeente Best en hij dus officieel nog in Boxtel woonde. Volgend jaar verloopt zijn ambtstermijn en de burgemeester vroeg de gemeenteraad of hij ook voor herbenoeming in aanmerking zou komen als hij zijn appartement in Best zou opzeggen. De gemeenteraad besloot dat de burgemeester zich aan de wet moet houden en als hij uit Best zou vertrekken dus automatisch niet opnieuw benoemd zou worden. Van Aert besloot dat hij toch terug wilde verhuizen naar Boxtel, en daarmee is hij volgend jaar burgemeester af.Dat is jammer vinden sommigen in Best. Er kwam een petitie waarin Bestenaren de gemeenteraad vroegen of de burgemeester toch niet aan zou kunnen blijven. Ook volgens raadslid Jan Willem Slijper van D66 waren er geen opmerkingen over het functioneren van de burgemeester. “Ik vind de wet wel wat rigide op dit punt. We zouden graag zien dat de gemeente hierover zelf het gesprek aan kan gaan en kan beslissen of een burgemeester wel of niet aan kan blijven als hij niet in de gemeente woont,” aldus Slijper.Eerste burgerPoliticoloog Julien van Ostaaijen van de Universiteit Tilburg is het gedeeltelijk wel met raadslid Slijper eens. “Er valt iets voor te zeggen om de gemeenteraad meer invloed te geven hierin, zodat er maatwerk geleverd kan worden.” Toch is het volgens de politicoloog wel degelijk van belang dat een burgemeester in de betreffende gemeente woont: “Burgemeester ben je 24 uur per dag, als er nood is dan moet de burgemeester snel ter plaatse kunnen zijn.”De Vereniging Nederlandse Gemeenten en het Genootschap van Burgemeesters vinden echter dat het nu prima geregeld is in de gemeentewet. “Wij vinden het belangrijk dat burgemeesters in de gemeente wonen en we zijn geen voorstander om het woonplaatsvereiste los te laten. De burgemeester is de spreekwoordelijke eerste burger en daar hoort het wonen bij. Het moet voor een burgemeester wel mogelijk zijn om te verhuizen, daarom is het belangrijk dat de gemeente een nieuwe burgemeester faciliteert”, aldus Liesbeth Spies van het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.”