Nederland is de grootste exporteur van varkens in Europa. Elk jaar weer gaan miljoenen varkens de grens over naar Italië en Spanje om daar geslacht of vetgemest te worden. Stichting Dierenrecht volgde ook deze zomer een transport van zo'n duizend varkens naar Spanje. Ze kwamen de vrachtwagen op het spoor in Frankrijk en volgden hem tot onder Barcelona. Een deel van de varkens overleefde het transport niet.

Zeker in de snikhete zomer kunnen de dieren het zwaar hebben in de vrachtwagens. In de vrachtwagens breken vaak gevechten uit op leven en dood; bovendien is er vaak een groot gebrek aan water. Stichting Dierenrecht heeft inmiddels aangifte gedaan bij de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van LNV van misstanden tijdens dit varkenstransport. EénVandaag kreeg de beelden die Stichting Dierenrecht maakte tijdens het 20 uur durende transport te zien en sprak met Hans Baaij van Stichting Dierenrecht en Krista van Velzen, Tweede Kamerlid voor de SP.