Is het gevaarlijk om in de buurt van een UMTS-mast te wonen? Nee, zegt de Gezondheidsraad, het adviesorgaan van de overheid. Vooral een Zwitsers onderzoek naar de gezondheidsgevolgen van UMTS-straling wijst uit dat we ons geen zorgen hoeven te maken. Maar daar is niet iedereen van overtuigd. Op dat onderzoek valt heel wat aan te merken.

EénVandaag neemt samen met onder meer hoogleraar milieukunde Reijnders het Zwitserse onderzoek onder de loep.