Uitgeprocedeerde asielzoekers kunnen binnenkort geen nieuwe asielprocedure meer starten in een ander EU-land. Dit voorstel van CDA-Europarlementariër Jeroen Lenaers wordt vandaag met een ruime meerderheid in het Europees Parlement in Straatsburg aangenomen.

Officieel mogen uitgeprocedeerde asielzoekers in de Europese Unie nu ook al geen nieuwe asielprocedure starten in een ander EU-land, maar in de praktijk blijkt dit met grote regelmaat toch te gebeuren.

'Situatie was onhoudbaar'

Van alle uitgeprocedeerde asielzoekers die in 2016 de EU moesten verlaten, is minder dan de helft ook echt teruggekeerd naar het land van herkomst.  

Europarlementariër Jeroen Lenaers noemt deze situatie onhoudbaar. "Het is ongelooflijk, maar tot nu toe weten lidstaten niet van elkaar over wie een terugkeerbesluit is genomen, omdat dit niet op Europees niveau wordt geregistreerd. Hierdoor kan een uitgeprocedeerde asielzoeker dus gemakkelijk onder zijn terugkeerverplichting uitkomen, door naar een andere lidstaat te vertrekken en daar opnieuw asiel aan te vragen."

Registratie op Europees niveau

Binnenkort wordt het voor asielzoekers een stuk moeilijker om dit te doen. Het Schengen Informatiesysteem (SIS) - het informatie-uitwisselingssysteem dat door grensbeambten, politie en justitie door heel Europa wordt gebruikt om onder anderen de grenzen te bewaken – wordt met het voorstel van Lenaers aangepast.

Informatie over uitgeprocedeerde asielzoekers kan binnenkort tussen de EU-lidstaten gedeeld gaat worden. Er komt een registratie op Europees niveau. 

Is iemand wel vertrokken?

Volgens Lenaers wordt met deze registratie ook de onduidelijkheid weggenomen over de vraag of een uitgeprocedeerde asielzoeker nu wel of niet echt vertrokken is. "Het is een bizarre situatie dat we in Nederland mensen een terugkeerbesluit geven, maar dat we vervolgens geen instrument hebben om te controleren of ze daadwerkelijk vertrokken zijn."

Lenaers is blij dat dat verandert. "In de nieuwe situatie wordt Nederland geïnformeerd als iemand de buitengrenzen van de EU passeert en uit Europa vertrekt. We weten dus in het vervolg precies wie de EU wel en niet verlaten heeft.” 

Tegen illegale migratie

De CDA’er is blij dat het Europees Parlement instemt met zijn voorstel. "Als wij nu niets doen om het terugkeerbeleid efficiënter te laten werken, wordt het heel moeilijk om draagvlak te houden voor het opvangen van vluchtelingen die echt onze hulp verdienen. We moeten er alles aan doen om illegale migratie tegen te gaan."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.