Het comite Vroomshoop geen mesthoop ('Stichting Vrom') strijdt al jaren tegen de komst van megastallen in de gemeente. In Twenterand staat de provincie het bouwen van megastallen toe. De afgelopen maanden is er door diverse lokale partijen gestreden om de bestemmingsplannen te wijzigen en de komst van de stallen in Vroomshoop tegen te houden. EenVandaag reist af naar Vroomshoop om daar de discussie te voeren over de megastallen.

Er is zelfs een lied geschreven 'de Varkensblues' door de Twentse band The Attic. In de naburige gemeente Tubbergen staan 9 megastallen gepland waar minimaal 800.000 varkens gehouden worden. Ook hier staat dit thema hoog op de agenda. Maar waar moeten de boeren dan boeren, als niet op het platteland? Hoe nu om te gaan met de intensieve veehouderij? In hoeverre dwingt de Q-koorts ons tot een andere manier van veehouden? De Duitse minister Aiger van Landbouw ziet de Duitsers liever niet meer dan 2 x per week vlees eten, om de vleesproductie en consumptie beheersbaar te houden. Is een vleestax nodig om onze gehaktbal fors duurder te maken en de schaalvergroting in de veehouderij tegen te gaan? Of is er een andere oplossing denkbaar? Want als de boeren niet in Vroomshoop terecht kunnen, waar dan wel?