De Turkse regering werkt wel degelijk mee aan het strafrechtelijk onderzoek van het Nederlandse Openbaar Ministerie naar oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink. Dat heeft de Turkse ambassade laten weten aan EenVandaag.

Dit is in tegenspraak met wat het Openbaar Ministerie vorige maand aangaf. Het Landelijk Parket stelde in een persbericht van 12 februari 2015 dat Turkije tot nu toe nog steeds niet positief heeft gereageerd op de Nederlandse rechtshulpverzoeken in deze zaak. Het OM wekt het beeld van een weigerachtig Turkije. Demmink wordt verdacht van het misbruiken van Turkse minderjarige jongens in Turkije.

Geen sprake van gebrek medewerking Turkije

De Turkse ambassade stelt het volgende: 'Turkije verklaart dat het meewerkt met de Nederlandse Justitie autoriteiten inzake het verzoek om hulp door de Nederlandse autoriteiten om getuigen en slachtoffers te horen over het vermeende misbruik van Turkse minderjarigen door oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink. Het proces is nog gaande en Turkije werkt mee om hen te berechten die mogelijk Turkse minderjarigen seksueel hebben misbruikt op Turkse bodem.

Er is absoluut geen sprake van gebrek aan medewerking door de Turkse autoriteiten. De verklaring van de Turken strookt niet met de opmerkingen door de Nederlandse justitie waaruit een beeld naar voren komt dat Turkije weigerachtig is om mee te werken aan het onderzoek.'

Landelijk Parket verheugd met statement Turkije

Wim de Bruin, woordvoerder van het Landelijk Parket, laat in een reactie op het Turkse statement weten ‘blij te zijn met dit bericht.’ Verder wil het OM er niet op reageren. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van Turkse minderjarige jongens door oud-secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink werd begin dit jaar afgedwongen door een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem.

De verantwoordelijk rechter-commissaris Yolande Wijnnobel, belast met de regie over het onderzoek, heeft onlangs nog een bezoek aan Turkije gebracht om de ingediende schriftelijke rechtshulpverzoeken toe te lichten. Daar zou zij te horen hebben gekregen dat Turkije geen medewerking wenst te verlenen aan het Nederlandse onderzoek. Het statement van de Turkse ambassade staat hier haaks op.

Statement Turkey in English

Turkey states that it cooperates with the Dutch Justice authorities on the request for help by the Dutch Justice authorities about hearing witnesses or victims on the supposed abuse of Turkish minors by former secretary general of Justice Joris Demmink.  The process is on-going and Turkey cooperates to have justice done to those who have possibly sexually abused Turkish minors on Turkish soil. There is absolute no lack of cooperation of the Turkish authorities.

DossierEenVandaag besteedde eerder uitgebreid aandacht aan deze kwestie. Kijk hier de aflevering 'De Turkse connectie' terug:

Lees ook