Na de schoolvakanties dansen de luizen weer op de hoofden van schoolkinderen. De echte luizenmoeders en vaders mogen weer aan de slag op scholen. Het beestje en haar eitjes, de neten, zijn terug van nooit weggeweest. Bij controle blijken vaak veel kinderen in schoolklassen besmet. Op de middelbare school, waar het probleem ook genoeg voorkomt moeten de leerlingen het maar zelf uitzoeken.

Geen prioriteit bij de overheid

Want luizen en neten zijn al jaren een groot probleem bij kinderen.  Het heeft de aandacht van het RIVM en de GGD’s, maar blijven we tobben met die beestjes en het bestrijden ervan. Toch zijn ze volgens Ursula Schipper, professioneel luizenverdelgster en Ingrid Ligthart van het Landellijk Steunpunt Hoofdluis prima uit te roeien, maar gebeurt er te weinig. Ligthart: “De overheid geeft het luizenprobleem geen prioriteit. Er is geen uniform beleid. Wat we kunnen doen is de populatie strak blijven controleren. Elk jaar hebben rond de kwart miljoen kinderen last van luizen.”

info
clock 02-03-2018 01:00

Het RIVM heeft vorig jaar het de steekproef ‘Luis Thuis?’  afgerond op basis van een vragenlijst die voorgelegd is aan 3000 gezinnen. Volgens deze laatste cijfers komt hoofdluis het meest voor bij meisjes tussen de 4 en 12 jaar. 38% van de meisjes heeft gemiddeld last van luis en neten en bij 17% van de jongens lopen er beestjes. Ook bij de leeftijdsgroep van 13 tot 18 jaar hebben meisjes veel meer luis dan jongens. Volgens het RIVM is dit te verklaren doordat meisjes wat meer lichamelijk contact met elkaar hebben. Ze maken selfies of hangen meer aan elkaar dan jongens onderling doen. Ook hebben meisjes vaak langer haar, een walhalla voor snel overlopende luizen.

Wetenschappelijk onderzoek naar luizenproblemathiek

Volgens de richtlijnen van het RIVM moet je vooral veel kammen en er een middel bij gebruiken. Alleen het gebruik van zo’n luizenmiddel is volgens het RIVM niet voldoende, en moet kammen echt. En je houdt neten en luizen de wereld uit door voorlichting en luizenpluizen op scholen. Voorlichtster Ingrid Ligthart Is al jaren bezig scholen te mobiliseren en bewust te krijgen over luizen op school. Haar steunpunt probeert meer wetenschappelijk onderzoek naar de luizenproblematiek te krijgen, want behalve de vragenlijst uit RIVM’s ‘Luis Thuis’ bestaat er volgens Ligthart niet veel wetenschappelijk onderzoek in Nederland.

Probleemgevallen behandelen met hete lucht

Soms kom je ondanks luizenmiddelen en kammen niet van die luizen en neten af. Voor die gevallen heeft luizenverdelgster Ursula Schipper de oplossing. Met haar man Pim behandelt ze in de Luizenkliniek mensen die radeloos zijn en chronisch met luizen en neten worstelen. De beestjes zijn dan gewoon niet meer weg te krijgen. Om deze probleemgevallen te helpen, gebruikt zij als enige in Nederland een speciaal apparaat: de Air Allé. Deze hete luchtbehandeling droogt de beesten volkomen uit. Het is een lange zit, maar in 90 minuten ben je luis en neetvrij voor een dikke 130 euro. Maar kinderen lopen altijd een kans om op scholen opnieuw besmet te worden. 

Luizenverdelgster Schipper is kritisch op het niet uniforme luizenbeleid in Nederland en moeten “ouders roeien met de riemen die ze hebben, maar die riemen zijn sate stokjes.“ Met andere woorden: het is allemaal niet genoeg. Mensen hebben volgens Ursula niet elke dag tijd om een paar uur te kammen en volgens haar werken de middelen niet afdoende.