Tweede Kamerlid Rik Grashoff en partijvoorzitter Marjolein Meijer hebben een jaar lang hun liefdesrelatie verzwegen. Dit maakt GroenLinks bekend na vragen van EenVandaag, dat wilde weten of de relatie gemeld is en of er mogelijk sprake is van belangenverstrengeling. Naar aanleiding hiervan hebben de twee hun relatie opgebiecht en is besloten dat partijvoorzitter Meijer niet langer deel uit maakt van de commissie die functioneringsgesprekken voert met de Tweede Kamerleden. De partijleiding van GroenLinks is verrast en geïrriteerd, blijkt uit een schriftelijke verklaring.

"De Tweede Kamerfractie, het partijbestuur en de toezichtraad hebben aan Marjolein Meijer en Rik Grashoff laten weten dat zij hierover eerder geïnformeerd hadden willen worden en hebben hen daar nadrukkelijk op aangesproken."

Volgens de Tweede Kamerfractie, het partijbestuur en de toezichtraad van GroenLinks zijn er echter geen aanwijzingen dat de relatie heeft geleid tot conflicterend handelen. Bij politieke partijen zijn partijvoorzitters verantwoordelijk voor de samenstelling van de kandidatenlijst van de Tweede Kamer en voeren ze functioneringsgesprekken met de Kamerleden.

Om belangenverstrengeling ook in de toekomst te voorkomen is besloten dat partijvoorzitter Marjolein Meijer geen plaats zal nemen in de commissie die functioneringsgesprekken voert met Tweede Kamerleden. Rik Grashoff geeft aan dat dit zijn laatste periode in de Tweede Kamer is.

reactie

Complete verklaring van GroenLinks

Op donderdag 31 mei hebben partijvoorzitter Marjolein Meijer en Tweede Kamerlid Rik Grashoff aan de Tweede Kamerfractie, het partijbestuur en de toezichtraad laten weten dat zij sinds ongeveer een jaar een relatie hebben.

 

De Tweede Kamerfractie, het partijbestuur en de toezichtraad hebben geconstateerd dat zij geen aanwijzingen hebben dat de relatie heeft geleid tot conflicterend handelen. Wel hebben de Tweede Kamerfractie, het partijbestuur en de toezichtraad aan Marjolein Meijer en Rik Grashoff laten weten dat zij hierover eerder geïnformeerd hadden willen worden en hen daar nadrukkelijk op aangesproken. Marjolein Meijer en Rik Grashoff erkennen dat het verkeerd was dat zij deze relatie niet eerder hebben gemeld.

 

Afgesproken is dat Marjolein Meijer geen plaats zal nemen in de commissie die functioneringsgesprekken voert met Tweede Kamerleden. Rik Grashoff had voor zichzelf al eerder besloten dat dit zijn laatste periode in de Kamer zou zijn. Hij maakt dit nu ook publiek, zodat er geen twijfel kan ontstaan over de totstandkoming van een nieuwe kandidatenlijst.

 

Nu de relatie bij de betrokken collega’s bekend is gemaakt en daarover heldere afspraken zijn gemaakt, hebben de Tweede Kamerfractie en het partijbestuur en de toezichtraad uitgesproken de goede samenwerking graag voort te zetten.