Hij is de bekendste en invloedrijkste complotdenker van de Verenigde Staten: Alex Jones. Al meer dan twintig jaar verkondigt hij zeer omstreden meningen en de meest bizarre complottheorieën. Maar hij lijkt nu een grens te hebben overschreden. Deze week werd Jones verbannen van zo’n beetje alle grote social media kanalen. Zijn pagina's op Facebook, Youtube, Spotify en alle Apple sites zijn bijna tegelijkertijd allemaal verwijderd. "Techplatforms zijn bewuster geworden van hun functie", zegt tech-journalist Wouter van Noort.

Oprichter ultra-rechtse website InfoWars 

Jones is oprichter van de controversiële, ultra-rechtse website InfoWars, dat miljoenen bezoekers trekt. Zo beweert hij onder andere dat de Amerikaanse overheid zelf achter de aanslagen op de Twin Towers zat en dat de schietpartij op basisschool Sandy Hook een verzinsel is, uitgevoerd door de anti-wapenlobby. Ook verkondigde hij met regelmaat dat voormalig presidentskandidaat Hillary Clinton een pedofielenbende zou runnen vanuit een pizzeria. De boodschap van Jones vindt veel weerklank bij Amerikanen, ziet Amerika-correspondent Michiel Vos: "Hij had miljoenen volgers op YouTube, Facebook, zijn eigen website, hij zit op de radio. Zij volgers zijn mensen die al lang het vertrouwen hebben verloren in de overheid. Jones is hun leider van het verzet tegen alles en iedereen."

Techbedrijven zoals Facebook, Apple en YouTube trekken nu de handen van Jones af, maar dat heeft niet per se te maken met zijn wilde verzinsels. Volgens de bedrijven zelf heeft Jones stelselmatig de regels overtreden. Zo zou hij in zijn video’s en podcasts haat zaaien en geweld verheerlijken. 

Vrijheid van meningsuiting

Wat precies de aanleiding is voor de techbedrijven om Jones nú te weren is onduidelijk, maar toch lijkt het besluit niet helemaal uit de lucht te komen vallen. Techbedrijven staan de afgelopen tijd steeds meer onder druk om verantwoordelijkheid te nemen voor de content die zij verspreiden. “In het algemeen zie je dat techplatforms zich meer bewust zijn geworden van hun functie. Je zou kunnen zeggen dat ze door schade en schande wijzer zijn geworden,” vertelt tech-journalist Wouter van Noort. 

Maar ondertussen brengt dit ook nieuwe dilemma’s met zich mee. Wanneer is het verbannen van bepaalde personen of kanalen een schending van de vrijheid van meningsuiting of censuur? Apple kwam direct met een weerwoord op deze kritiek. Het bedrijf zegt ongeacht de huidige maatregelen tegen Jones dat ze altijd een podium zullen blijven voor “een breed scala aan meningen, zolang mensen zich met respect gedragen tegenover degenen die een andere mening zijn toegedaan.”