Een CDA dat de polarisatie vol aanvalt en meer zichtbaarheid voor D66. Dat willen Hielke Onnink (CDJA) en Annabel Broer (JD) aan de vooravond van het partijcongres van hun moederpartijen.

De blik vooruit, het liefst een kritische blik, het is jongerenafdelingen van politieke partijen eigen. En met de blik op de verkiezingen van 2021 willen zowel Annabel Broer (Jonge Democraten) als Hielke Onnink (CDJA) dat er hard gewerkt wordt aan een nieuw verhaal. Een constructief en samenhangend verhaal als het even kan. 'Vol in de aanval tegen polarisatie' willen de jongeren van het CDA, hun collega's van D66 willen meer zichtbaarheid, vooral op onderwijs.

Middenkoers CDA

Bij een nieuwe koers horen wat Onnink betreft ook ander thema's. Zo vindt hij dat er meer moet worden ingezet op normen en waarden en nabuurschap en minder op migratie. Onder oud-partijleider Buma lag de nadruk juist op de rechtsere thema's. "We zijn soms wat reactionair", stelt hij vast en wil dat graag anders. "Ik denk dat het CDA dé partij is die vol in de aanval moet tegen de polarisatie."

Onnink heeft voor de moederpartij meer een middenkoers voor ogen. " Ik denk dat Buma in zijn periode de juiste dingen heeft aangedragen, die zorgen heeft benoemd en daar een antwoord op heeft proberen te formuleren. Maar ik zie dat er voor 2030 en de nieuwe verkiezingen nieuwe uitdagingen aankomen. Vergrijzing, tekorten daarbij in de Zorg, tekorten onder leraren, de toenemende digitale wereld waar we een goed antwoord op moeten hebben. En ik zie dat het leenstelsel nog niet is afgeschaft."

Ik denk dat het CDA DE partij is die vol in de aanval moet tegen de polarisatie.

Onzichtbaar op onderwijs

Annabel Broer vindt dat D66 voor de buitenwacht nog te onzichtbaar is. "In het begin van de regeringsperiode zat D66 erg op de kabinetslijn en durfde daar weinig van af te wijken. Als je kijkt naar de afgelopen 2 maanden, dan komt er meer een D66-geluid naar voren."

Vooral op het gebied van Onderwijs moet er wat haar betreft nog wel een tandje bij. "Onderwijs staat bij D66 nu een beetje op de tocht en daar zijn we te onzichtbaar op. Daar moeten we echt aan werken. Ik denk dat komend jaar het jaar is dat D66 moet laten zien wat haar stemgeluid is en waar ze naar gaat streven."

Onderwijs staat bij D66 nu een beetje op de tocht en daar zijn we te onzichtbaar op. Daar moeten we echt aan werken.

Wie gaat de partij leiden?

Naast het zoeken naar een nieuwe koers is voor beide partijen ook nog niet duidelijk wie de partij gaat leiden. In mei vertrok Van Haersma Buma als CDA-partijleider en sindsdien neemt Pieter Heerma tijdelijk de honneurs waar. Er lopen zich al kandidaten warm; minister van Financiën Wopke Hoekstra en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge hebben beiden de ambitie om de nieuwe partijleider van het CDA te zijn. Ook Mona Keijzer, staatssecretaris van Economische Zaken, werpt zich in de strijd. Een voorkeur spreekt Onnink niet uit: "We moeten eerst die visie helder hebben en vervolgens kijken we wel wie daar het beste bij past."

Bij D66 is Rob Jetten sinds een jaar de partijleider, maar de namen van Kajsa Ollongren en Sigrid Kaag worden genoemd als mogelijke lijsttrekker. Een vrouwelijke lijsttrekker zou wat Broer betreft wel een goede zaak zijn, maar puur op sekse kiezen vindt ze geen goede zaak. " Daar zou ik geen voorstander van zijn. Je moet kijken naar welke kwaliteiten wij eisen van onze lijsttrekker. Enkel iemand kiezen omdat ze vrouw is, daar ben ik geen voorstander van."

Voorzitters CDJA en JD hebben commentaar op de koers van hun moederpartijen CDA en D66.