Wat hebben coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie teruggekregen in ruil voor steun aan het VVD-plan voor het afschaffen van de dividendbelasting? (Nog) weinig, zeggen zij zelf in een onderzoek van EenVandaag. 45 procent vindt dat de partijen te weinig hebben gekregen en nog eens 43 procent heeft geen idee. 

De afschaffing van de dividendbelasting was een heikel thema tijdens de coalitiebesprekingen en is dat eigenlijk nog steeds. De coalitiepartners waren het er niet over eens. Om toch tot een coalitie te komen, werd een compromis gesloten. CDA, D66 en ChristenUnie zouden de afschaffing tegen hun zin steunen, in ruil voor het verwezenlijken van wensen van de partijen. Van de ruim 25.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel die meededen aan het onderzoek, ziet maar 12 procent daar ook echt voldoende van terug.

“Alles wat je wint als partij weegt niet op tegen de nadelen van een stompzinnige maatregel”, zegt een gefrustreerde D66-kiezer. En een CDA-kiezer: “Dit kun je aan mij niet verkopen als compromis. Het is gokken met ons geld.”

Lees ook:

Steun voor afschaffing dividendtaks lager dan ooit

Verder blijkt uit de peiling dat het draagvlak voor de afschaffing van de dividendbelasting verder is gedaald. 13 procent is nu voor deze maatregel, tegenover 18 procent in april dit jaar. Donderdag besloten de coalitiepartijen het definitief door te voeren, maar de maatregel is impopulairder dan ooit. 77 procent van de deelnemers ziet niets in de afschaffing ervan. 

Hoewel VVD-kiezers verdeeld blijven over de maatregel, is de steun ook in die groep gedaald. In april was nog 46 procent van de VVD-kiezers voor; nu is dat 39 procent. Kiezers van andere coalitiepartijen bleken al eerder sterk tegen en dat blijft zo. Van de CDA-, D66- en ChristenUnie-stemmers vinden gemiddeld zeven op de tien het een slechte zaak dat hun partij de afschaffing steunt. 

VVD blijft grootste partij

In de nieuwe Peiling blijkt de VVD met 32 zetels nog altijd de grootste. De partij levert een zetel in, maar dat verlies blijft binnen de marges. Het CDA staat op 17 zetels, D66 op dertien en de ChristenUnie op zes. De coalitie staat daarmee op 68 zetels, acht minder dan bij de Tweede Kamerverkiezingen. Dit komt vooral het verlies van D66, die het met zes zetels minder moet doen. De Peiling is de politieke analyse van EenVandaag, uitgevoerd door Ipsos.

De VVD blijft de grootste partij.

Over dit onderzoek

info
clock 04-09-2018 10:49

Het onderzoek van Ipsos is gehouden onder een representatieve steekproef van 1.045 stemgerechtigde Nederlanders. De gegevens zijn verzameld van 31 augustus tot en met 3 september 2018. Afwijkingen tussen de samenstelling van de uiteindelijke steekproef en de samenstelling van de Nederlandse stemgerechtigde bevolking op de kenmerken leeftijd, geslacht, opleiding, regio, werkzaamheid en stemgedrag bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen worden door middel van een weging gecorrigeerd. Omdat de zetelaantallen zijn gebaseerd op steekproeven moet rekening worden gehouden met de statistische marges die daarbij horen. Bij de steekproeven die per peiling worden gebruikt zijn die marges gemiddeld bij de kleine partijen +/- 1% en bij de grootste partijen +/- 2.5%. Aan het onderzoek onder het Opiniepanel, gehouden van 31 augustus tot en met 4 september, deden 25.350 mee.