De directeur van de Rotterdamse Rekenkamer Paul Hofstra waarschuwt voor de stijgende armoede in de stad. Uit een nog te publiceren rapport blijkt dat ongeveer tweeduizend Rotterdammers geregistreerd staan als dak- of thuisloos. Binnen die groep signaleert de Rotterdamse Rekenkamer een verontrustende groei van het aantal jongeren onder de 18 jaar. Clara Sies, initiatiefneemster van de Rotterdamse Gaarkeuken, heeft dagelijks met die toenemende armoede te maken en ziet hoe politici het thema armoede nauwelijks serieus nemen: “Men weet het wel, maar ze hebben het er liever niet over.”.

Integratie, identiteit en veiligheid zijn de thema’s waarover de Rotterdamse politici elkaar op dit moment bijna dagelijks in de haren vliegen. Dit tot grote frustratie van Paul Hofstra van de Rotterdamse Rekenkamer en van Clara Sies van de Rotterdamse Gaarkeuken. Volgens hen vergeten politici HET grote thema dat in Rotterdam speelt: de groeiende armoede. Vooral het groeiende aantal minderjarige dak- en thuisloze Rotterdammers baart Hofstra zorgen. Eerder al constateerde de Rekenkamer dat maar liefst honderdduizend Rotterdammers kampen met problematische schulden. 27.000 van hen hebben een schuld van gemiddeld 50.000 euro. Van die groep komt slechts 8 procent in aanmerking voor schuldsanering. Wat er met de overige 92 procent gebeurt, is onduidelijk. Een schuld wordt gezien als problematisch als je langer dan zes maanden geen zorgpremie hebt betaald. 

Kijk & lees ook

Wie geen geld heeft, betaalt niets

Clara Sies startte een jaar geleden samen met haar man het initiatief ‘De Gaarkeuken’. In een verzorgingshuis in Feijenoord koken vrijwilligers vier dagen per week voor een groep van vijftig mensen met een smalle beurs. Bewoners van de verzorgingsflat en arme of eenzame mensen uit de buurt eten bij haar. Wie het heeft, betaalt vierenhalve euro voor een tweegangenmenu. Wie geen geld heeft betaalt niets. Zoals de moeders Lisa en Anita. Vier keer in de week eten ze samen met hun kinderen bij De Gaarkeuken. Zou het initiatief er niet zijn, dan zou dit voor hen geen eten betekenen.

Kijk & lees ook

Nieuw college moet bestrijding armoede serieus nemen

De Gaarkeuken is nu een jaar in gebruik. En met succes, want binnenkort opent er een tweede locatie. Clara kan er niet over uit dat de politici het niet over armoede hebben: "Het is een politiek pijnpunt. Men weet het wel maar ze hebben het er liever niet over.” Ze krijgt steun van Paul Hofstra van de Rotterdamse Rekenkamer die de gemeenteraad voorzag van aanbevelingen over de aanpak van armoede. Hij ergert zich vooral aan het College van Wethouders. “Onze aanbevelingen zijn unaniem overgenomen door de gemeenteraad, maar de invoering door het College van wethouders gaat enorm traag. Daar moet het tempo echt omhoog!”

Kijk & lees ook

‘Liever meer aandacht voor armoede’

De campagne in de gemeenteraadsverkiezingen gaat dit keer vooral over identiteit en integratie. Partijen als Leefbaar Rotterdam en NIDA zoeken elkaar op op dit thema om zich zo beter te profileren. Hofstra en Sies zien het lijdzaam aan: “We hadden liever gezien dat er meer aandacht voor armoede was”.

De Gaarkeuken is een initiatief van Clara en Sjaak Sies. Op 21 maart 2017 zijn ze gestart met het gratis eten aanbieden voor mensen die het financieel zwaar hebben. Binnenkort opent een tweede locatie in Feijenoord. Clara heeft een groep vrijwilligers om zich heen verzameld, maar is op zoek naar nieuwe krachten. Om de Gaarkeuken draaiend te houden, zijn giften en donaties van harte welkom. Meer informatie op de website en de facebookfagina van de Gaarkeuken.

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.