Dat de diesel te maken heeft met een imagoprobleem is niets nieuws onder de zon. Maar volgens Steven van Eijck van de RAI vereniging is de nieuwe dieselmotor zó schoon, dat de lucht er niet viezer maar juist schoner van wordt. Klopt die uitspraak?

"Die oudere diesels, dat waren sterk vervuilende auto's en daar moeten we ook gewoon eerlijk in zijn", zei Van Eijck op BNR. Volgens hem is de techniek nu zo vergevorderd dat de moderne dieselauto onmisbaar is geworden in de strijd tegen roet- en fijnstofdeeltjes. "De nieuwste diesels maken de lucht juist schoner en die hebben we nodig om aan betere luchtkwaliteit te komen", zei hij.

Steeds hogere eisen

De Europese Unie stelt steeds strengere eisen aan fabrikanten zodat de uitstoot van auto's wordt geminimaliseerd. "Voor de diesels zijn we ondertussen aan het zesde pakket eisen gekomen: Euro 6. Die eisen hebben ertoe geleid dat autofabrikanten steeds schonere motoren zijn gaan produceren, en ook de uitlaatgassen schoner maken", vertelt Martien Visser, lector Energietransitie aan de Hanzehogeschool in Groningen.

In de uitlaatgassen zit naast CO2, ook zwavel, stikstofoxiden en roet- en fijnstofdeeltjes, en de uitspraak van Van Eijk gaat specifiek over de laatste groep vervuilers. De stikstofoxide bijdrage kun je volgens dieselexpert Bart Somers, verbonden aan de TU in Eindhoven, niet schoner maken, dat wordt altijd meer. "Maar, die hebben ze tegenwoordig zo goed in de grip, dat ze fluitend de emissie-eisen halen. Dat is geen probleem meer."

Waar de mens is, is fijnstof

De hoeveelheid roet- en fijnstofdeeltjes die door een dieselauto worden uitgestoten is in de afgelopen decennia flink afgenomen. Maar niet alleen die auto is verantwoordelijk voor de verspreiding van deze deeltjes in de lucht.

"Je hebt roet- en fijnstofdeeltjes die ontstaan bijvoorbeeld door slijtage van banden of asfalt, open haarden binnenkort ook weer het vuurwerk, dus zeker in steden of in dichtbevolkte gebieden zit er van nature en ook door menselijk ingrijpen al vrij veel fijnstof in de lucht", zegt Martien Visser.

Lees ook

Zuivering

Die diesels auto's die nu uit de fabrieken komen zijn voorzien van een roetfilter. "In die auto zit een filter zoiets als een koffiefilter", vertelt Somers. En deze filtert niet alleen de deeltjes die de auto zelf uitstoot, maar ook de deeltjes die al in de lucht zaten vóór de lucht de motor in werd gezogen.

"Deels verbrand het fijnstof en deels wordt het afgevangen door de roetfilters waardoor inderdaad in de uitlaat van diesels minder roet kan zitten dan in de omgeving en de omgevingslucht wel degelijk wordt schoongemaakt", zegt Martien Visser.

Schone berglucht

De claim van Van Eijck gaat dus niet op als je met je nieuwe diesel door de bergen rijdt. Daar is de lucht per definitie schoner, en zal deze dus nooit schoner worden als er met een (nieuwe) dieselauto doorheen gereden wordt.

En andere kanttekening is dat het steeds kleine hoeveelheden lucht zijn die door de dieselmotor worden gefilterd."Het is een beperkte hoeveelheid lucht die door de motoren gaat", vertelt Visser. "En dat is maar goed ook want uit de motor komt bijna geen zuurstof meer dus dan zou je ook de zuurstof weghalen uit de steden", zegt Martien Visser.

Beluister hier de factcheck terug.