Vier SP-raadsleden van de gemeente Vlaardingen zijn gestopt. Ze hebben geen vertrouwen meer in het landelijke partijbestuur. Voormalig SP-provinciebestuurder Daan Prevoo kwam eerder in botsing met het bestuur: 'Er was geen ruimte voor dialoog.'

In november stapte de Vlaardingse SP-wethouder Arnout Hoekstra op. Hij zou te weinig voor elkaar krijgen binnen het gemeentebestuur. Kort daarna werd Hoekstra lijsttrekker voor de aanstaande Europese Verkiezingen. Vier raadsleden voelen zich om de tuin geleid door hun opgestapte wethouder, maar vooral door het partijbestuur. Om die reden gaan zij nu door als eenmansfracties.

Meeregeren

Ruzie tussen een regionale SP-afdeling en het landelijke partijbestuur komt vaker voor. Het lukte het partijbestuur eerder niet om een conflict met de Limburgse SP-statenfractie op te lossen.

In april 2018 stapte de Limburgse provinciebestuurder Daan Prevoo samen met vijf van de acht SP-statenleden op. Prevoo: "In 2014 was er een historische trendbreuk. De Limburgse SP ging meebesturen." Onder toenmalig politiek leider Emile Roemer was het doel gesteld om op lokaal en regionaal niveau mee te gaan regeren.

Radio-interview: Daan Prevoo had eerder ruzie met het SP-bestuur.

Geen ruimte voor dialoog

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen voelde de provinciebestuurder zich onder druk gezet om voorgenomen plannen te staken: "De druk werd uitgeoefend vanuit de SP-partijleider. Maar ik heb als bestuurder een eed afgelegd om zonder ruggespraak te handelen. Ik voelde me aangetast in mijn integriteit."

Prevoo omschrijft dat de druk van SP-voorzitter Ron Meyer zelf kwam: "Het was heel simpel. Een telefoontje, een keukentafelgesprek. De druppel was dat er geen ruimte was voor dialoog." Prevoo vond dat dit indruiste tegen zijn taak als bestuurder en stuurde aan op een gesprek: "We wilden een gesprek met een onafhankelijke voorzitter, een mediator. En ik wilde een verslag van dat gesprek. Dat werd geweigerd door het partijbestuur. De loyaliteit die ik aan de partij heb gegeven, die heb ik niet teruggekregen. Ik voelde me best wel verraden."

Lees ook