Het Rekenmodel waarmee ammoniakuitstoot wordt gemeten klopt niet. Tenminste dat blijkt uit nieuw onderzoek van Wageningen Universiteit. Ammoniak beperkende maatregelen als luchtwasschermen in stallen en het emissiearm uitrijden van mest blijken niet of nauwelijks resultaat op te leveren. 

Het ammoniak- en mestbeleid is al tientallen jaren een heet hangijzer in de landbouwpolitiek en onder boeren. Sinds begin jaren '90 worden er veel maatregelen genomen als mestreducerende stallen en het verbod op het bovengronds uitrijden van mest om de ammoniak uitstoot te verlagen.

Door middel van een rekenmodel wordt er gekeken hoeveel ammoniakuitstoot er is in ons land, en daar zit hem de kneep. Uit verschillende onderzoeken blijkt nu dat de waarden die uit dit rekenmodel komen niet overeenkomen met metingen in het veld. 

Geesje Rotgers van Landbouw tijdschrift V-focus verzamelde alle gegevens over ammoniakuitstoot in neerslag en lucht. Het RIVM meet deze gegevens al jaren maar stopt ze diep weg in verschillende documenten en rapporten.

Kok van Herk vertelt over zijn korstmossen onderzoek dat dezelfde tendens laat zien; De maatregelen om ammoniakuitstoot te verminderen zijn nauwelijks terug te vinden in de metingen in het milieu. 

Jan Kees Vogelaar van het Mesdagfonds, een financier van landbouw onderzoek was ’ verbijsterd’  toen hij voor het eerst hoorde over de verschillen tussen het rekenmodel en de 

gemeten resultaten in het veld. Bovendien vind hij het 'onbegrijpelijk’ dat deze metingen zolang onopgemerkt zijn gebleven.

SGP, VVD en CDA hebben inmiddels aan de Staatssecretaris van Economische zaken Sharon Dijksma gevraagd of alle informatie voor aanstaande dinsdag naar de Kamer gestuurd kan worden, later in de week is er een debat met Dijksma.