De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) moet beter onderbouwen waarom ze niet optreedt tegen Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL) wegens het niet nakomen van afspraken omtrent het baangebruik op Schiphol. Dat stelt de rechtbank in Amsterdam in een procedure die was aangespannen door een inwoner van Aalsmeer. Toch ziet de rechter op dit moment nog geen aanleiding de inspectie tot handhaving te dwingen.

De procedure draait om de zogeheten ‘vierde baanregel’ op Schiphol. Die regel bepaalt dat, wanneer er op Schiphol al drie banen in gebruik zijn, op de vierde baan niet meer dan tachtig vliegbewegingen per dag mogen plaatsvinden. Dat aantal is vorig jaar op 76 dagen echter overschreden. Volgens de ILT gebeurde dat op 64 dagen vanwege groot onderhoud aan de Kaagbaan. Daardoor moesten andere vluchten wel op andere banen plaatsvinden, waardoor het dagmaximum is geschonden. 

Kritiek op gedoogsituatie

Tegen de overschrijdingen op de overige 12 dagen had de ILT gewoon moeten optreden, stelt Jan Boomhouwer uit Aalsmeer. Hij heeft vooral de laatste jaren steeds meer overlast van de forse toename van het vliegverkeer van en naar de Aalsmeerbaan. Boomhouwers verzoek om te gaan handhaven werd door de inspectie echter afgewezen, omdat de ILT de opdracht heeft van de minister om rond Schiphol ‘anticiperend’ te handhaven. Dit betekent dat vooruit wordt gelopen op nieuwe regelgeving, waarin afspraken zijn gemaakt over het gebruik van het banenstelsel op Schiphol. Omdat die regelgeving nog niet in de wet is vastgelegd kan de Inspectie niet optreden. Diverse deskundigen uitten onlangs in EenVandaag kritiek op dit beleid. Volgens hen is er sprake van een gedoogsituatie die al veel te lang duurt. Omwonenden kunnen zich bij te veel geluidsoverlast nergens op beroepen.

LEES&KIJK OOK

Inspectie motiveert gebrekkig

Ook de rechtbank stelt dat anticiperend handhaven eigenlijk neerkomt op gedogen, maar spreekt zich er niet over uit of dat in deze situatie wel mag. Wel merkt de rechter op dat “aan gedogen zeer strenge eisen worden gesteld” en dat de ILT “in beginsel is gehouden om op te treden tegen het niet-naleven van de regels.” De rechtbank wijst Boomhouwers verzoek om de inspectie te dwingen op te treden af, omdat de ILT zich nog moet uitspraken over een bezwaar. Wel stelt de rechter dat de inspectie beter moet uitleggen waarom ze niet heeft opgetreden tegen de overschrijdingen van het dagmaximum op twaalf dagen in 2017. Volgens de ILT zijn die overschrijdingen waarschijnlijk veroorzaakt door “onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden”, maar de rechter vindt die uitleg onvoldoende en stelt dat er sprake is van een “gebrekkige motivering”

De ILT laat tegenover EenVandaag weten nog niet te kunnen reageren, omdat ze de uitspraak eerst moet bestuderen. GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger spreekt van een “belangrijk signaal”. “Voor omwonenden moet kraakhelder zijn welke regels er gelden en hoe hierop gehandhaafd wordt. Wij verwachten van de minister snel duidelijkheid.” 

Uitspraak rechtbank Amsterdam