Het kan verkeren. Viel afgelopen maandag nog het kabinet en was er de vrees voor problemen bij het rond krijgen van de rijksbegroting voor 2013, gisteren kwamen de twee regeringspartijen VVD en CDA samen met oppositiepartijen D66, GroenLinks en ChristenUnie tot een akkoord over diezelfde rijksbegroting voor 2013. Hoe wordt in het land gereageerd op het akkoord van deze zogenaamde Kunduz-coalitie?

EenVandaag gaat langs bij mensen die door dit nieuwe akkoord bezuinigingen waar ze hard door geraakt werden teruggedraaid zien worden. Zo gaan we terug naar de Tyltylschool in Rotterdam, een school voor meervoudig gehandicapte kinderen. Door een combinatie van de bezuinigingen op het passend onderwijs, de bezuinigingen op het PGB, Wajong en vervoer leek het bijzonder moeilijk te worden voor de school om onderwijs te blijven verzorgen. Nu de bezuinigingen op passend onderwijs en PGB zijn teruggedraaid lijkt dit probleem uit de lucht, maar is dat wel zo?

Ook gaat EenVandaag terug naar Elke de Quay, moeder van Floor. Doordat Floor een ernstige stofwisselingsziekte en epilepsieaanvallen heeft, en niet kan lopen, praten of zelf eten, is ze volledig afhankelijk van anderen. Met het persoonsgebonden budget (PGB) van Floor probeert De Quay het gezinsleven zo normaal mogelijk te laten verlopen. De aangekondigde afschaffing van het PGB boezemde De Quay angst in: hoe kon ze nog goed voor haar dochter zorgen? Nu de bezuiniging is teruggedraaid is het probleem opgelost. Of toch niet?

Daarnaast gaan we langs bij Natuurmonumenten, waar directeur natuurbeheer Teo Wams reageert op de vermindering van de bezuinigingen op natuur met 200 miljoen. Helpt dit de natuursector weer vooruit of is het slechts een doekje voor het bloeden?

Ten slotte gaan we langs bij Joop van den Ende, musicalmagnaat. Door de BTW-verhoging op podiumkunsten werd zijn sector hard geraakt: door hogere toegangsprijzen zouden minder mensen naar theatervoorstellingen komen. Nu is de BTW op podiumkunsten weer terug is naar zes procent. Helpt dat de sector weer vooruit?

Bezoek ook het dossier over de val van het Kabinet Rutte en de gevolgen, zoals het nieuwe begrotingsakkoord van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Bekijk hier het conceptakkoord wat de vijf partijen hebben gesloten:

Download