Maandag worden de eerste geitenboerderijen geruimd. Ruim 40 duizend dieren krijgen een dodelijke injectie in een campagne die doet terugdenken aan de varkenspest en de MKZ. Dierenarts Jaap de Boer en zijn collega’s weigeren eraan mee te werken.

Ze vinden het onbegrijpelijk dat er opnieuw gezonde dieren dood moeten, terwijl het ministerie niet gewacht heeft op het effect van een intensieve inentingscampagne.

Q-koorts: Dierenarts weigert te ruimen