In een groot aantal Amsterdamse wijken zijn de afgelopen jaren een aantal buurtouder projecten gestart. Buurtouders lossen problemen in de buurt op. Meestal gaat het dan om Marokkaanse vaders die jongeren in hun wijk tot de orde roepen.

De buurtouder initiatieven zijn door de politiek steeds ondersteund. Maar uit een onderzoek van de gemeente Amsterdam blijkt dat de Marokkaanse gemeenschap het niet goed doet. Ze hebben een achterstand op het gebied van taalbeheersing, werkgelegenheid en opleiding. Daarom heeft de oervorm van de buurtvaders zijn langste tijd gehad. De Marokkaanse buurtouders moeten samenwerken met andere bevolkingsgroepen. TweeVandaag ging op pad met buurtvaders van het eerste uur.