Het Politiek nieuws vanuit Friesland komt vandaag van Atze Jan de Vries, verslaggever bij de Leeuwarder Courant. Wat speelt er in de regio en hoe spelen politieke partijen daarop in? 

Gaat de Provinciale FNP van Johannes Kramer punten scoren en zo weer veel invloed uitoefenen op de onafhankelijke senaatsfractie in de eerste kamer? Of troeft De Fries Sander de Rouwe van het CDA hem af? En hoe zijn politieke partijen in Friesland jarenlang omgegaan met de krimp in hun regio en wat zijn de plannen voor de toekomst?