Vereniging Het Edelhert wil dat een drukjacht mogelijk wordt gemaakt op edelherten. De populatie van de majesteuze dieren op de Veluwe groeit uit z’n voegen en moet effectief worden bejaagd, zo vindt de vereniging. Een ‘één op één jacht’, ook wel drukjacht genoemd, is daar de beste methode voor. Bij een te grote populatie is de kans op schade voor de landbouw, jonge aanplant en het verkeer groot. Bovendien laten de dieren zich door de lange bejagingsperiodes moeilijk meer zien aan zowel jagers als toeristen en recreanten. De drukjacht is echter omstreden...krijgt de vereniging toestemming?

Het aantal edelherten op de Veluwe stijgt jaarlijks met een derde van de populatie en is moeilijk terug te dringen. Dat komt omdat de dieren door de huidige maandenlange jachtperiodes erg schichtig zijn. Een drukjacht van drie dagen is een effectiever middel om de edelherten te schieten, vindt vereniging Het Edelhert. Natuurbeheerder het Geldersch Landschap zegt sympathie te hebben voor een drukjacht op het edelhert.ZichtbaarheidOp dit moment leven er bijna 3000 edelherten op de Veluwe. Hiervan hadden er dit jaar 1400 moeten worden gedood, maar tot nu toe is dit slechts voor de helft gebeurd. De drukjacht moet hier nu verandering in brengen. “Bij de drukjacht wordt er in een hele korte periode veel afschot gerealiseerd. Een korte jachtperiode geeft minder verstoring en minder verstoring betekent meer zichtbaarheid”, aldus Jan Paulides, woordvoerder van Het Edelhert. De vereniging hoopt dat door minder verstoring het edelhert zich meer zal laten zien aan toeristen en recreanten op de Veluwe.

FaunabeheersplanVereniging Het Edelhert probeert de drukjacht op te nemen in het faunabeheersplan van de Veluwe. In dit plan van provincies en natuurverenigingen wordt omschreven hoe groot de dierenpopulaties mogen zijn en hoeveel dieren er moeten worden afgeschoten.ProtestDe Partij van de Dieren is verbolgen over de poging van de vereniging om opnieuw een drukjacht op de Veluwe te introduceren. De partij heeft aangekondigd juridische stappen te ondernemen als er daadwerkelijk een drukjacht wordt opgenomen in het faunabeheersplan op de Veluwe. Vorig jaar ontstond er nog ophef in de Tweede Kamer toen de minister van Landbouw Gerda Verburg een drukjacht op de Veluwe toestond. Dit besluit werd later door de rechter teruggedraaid nadat de Faunabescherming een kort geding aanspande.