Een voorstel van staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken zorgt voor nogal wat beroering. In het voorstel staat dat mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen bij gewone werkgevers, die hun daarvoor minder mogen betalen dan het minimumloon. Direct na de aankondiging van het plan is er een petitie gestart, die inmiddels door 70 duizend mensen is ondertekend. Bij EenVandaag reageren Illya Soffer van Ieder(in), de belangenorganisatie voor mensen met een beperking, en CDA-Kamerlid René Peters.

In het plan staat dat het kabinet in de Participatiewet de loonkostensubsidie door loondispensatie wil vervangen. De subsidie wordt nu gebruikt om voor werkgevers de lagere productiviteit van mensen met een arbeidsbeperking op te vangen. In het nieuwe voorstel kunnen werkgevers betalen voor de precieze hoeveelheid werk die mensen leveren. Deze werknemers kunnen dan een aanvullende uitkering bij de gemeente aanvragen om alsnog het minimumloon te verdienen.

Kijk & lees ook

'Je bent nog steeds een uitkeringstrekker'

Volgens Illya Soffer van Ieder(in) verschuift het nieuwe plan de lasten naar de werknemers. "Het schuurt als de lasten komen te liggen bij mensen met een beperking, en weg gaan van de werkgevers." Daarmee komt de 'moeite' om een minimumloon te verdienen bij de verkeerde groep te liggen. "Je moet zelf naar de gemeente om genoeg geld te krijgen, en daarmee ben je nog steeds een uitkeringstrekker." Ook de gemeente krijgt meer werk, aldus Soffer. "Zij moeten apart gaan uitrekenen wat iedereen krijgt."

Het College voor de Rechten van de Mens uitte ook kritiek op de plannen. Volgens hen gaan deze in tegen de mensenrechten, omdat iemand minder dan het minimumloon krijgt en daarmee niet gelijk behandeld wordt. "Mensen gaan denken: ik word als minder behandeld. Dat mag niet. Ook niet van het College voor de Rechten van de Mens", zegt Soffer.

Soffer pleit voor een beter en eenvoudiger plan. "Mensen met een arbeidsbeperking draaien hier het hardst voor op. Dat is niet eerlijk", zegt zij. "Maak een eenvoudiger systeem, waardoor vraag en aanbod elkaar kunnen vinden." 

Zorg dat mensen aan het werk komen

CDA-Kamerlid René Peters geeft aan de kritiek van het College, en de veel getekende petitie, niet te zullen negeren. "Die actie dringt door tot de Tweede Kamer", aldus Peters. "De staatssecretaris zal ook goed reageren op het College voor de Rechten van de Mens." Wel neemt hij het op voor de gemaakte plannen: "Dit maakt het gemakkelijker om mensen aan te nemen, en meer lonend voor werknemers. Meer dan nu."

De huidige regeling van loonkostensubsidie kan volgens Peters 'makkelijker en beter'. "Het gaat nu heel langzaam", zegt het Kamerlid, over de snelheid waarmee mensen met een beperking aan werk komen. Het CDA hanteert drie belangrijke punten: "Het moet lonend zijn, en voor de werkgever én de werknemer niet te ingewikkeld zijn."

"Er wordt geen euro bezuinigd", benadrukt Peters over de nieuwe plannen, ondanks geluiden daarover. "Maar de vragen die worden opgeroepen, daar moet de staatssecretaris goed naar gaan kijken."

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.