Tabaksfabrikant Philip Morris wil dat de lokale politiek in Bergen op Zoom haar argumenten overneemt en actief gaat lobbyen in Den Haag om de verhoging van accijnzen op tabak tegen te gaan. De fabrikant heeft voor het gemak alvast een brief opgesteld en vraagt gemeenteraadsleden deze op persoonlijke titel naar bevriende Tweede Kamerleden te sturen. Alle fracties in de gemeenteraad van Bergen op Zoom kregen deze brief om ze aan te sporen de poltiek ervan te overtuigen ‘de scherpe kantjes’ van het Kunduz-akkoord te halen.

In dat akkoord, gesloten door VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie, is afgesproken dat de accijns op sigaretten, tabak, alcohol en frisdranken fors omhoog gaat.

In Bergen op Zoom staat een grote fabriek van Philip Morris. De fabrikant waarschuwt de lokale partijen dat verhoging van de accijns tot banenverlies kan leiden. Worden lokale politici zo voor het karretje gespannen van de sigarettenlobby? En is dat geeigend?

Download