In Overijssel is onrust ontstaan over de aanvliegroutes voor luchthaven Lelystad. Vliegtuigen zullen onder meer over de Sallandse Heuvelrug worden geleid op een hoogte van minder dan 2 kilometer. Bewoners, ondernemers en natuurbeheerders vrezen voor milieuschade en geluidsoverlast.

Lelystad Airport dient als overloop voor Schiphol, omdat die luchthaven tegen zijn grenzen aanloopt. Op luchthaven Lelystad, dat in 2019 open gaat, zullen uiteindelijk 45.000 vliegbewegingen per jaar moeten plaatsvinden. Omgerekend gaat het om 120 starts en landingen per dag. 

In Radio Eenvandaag spreken we Wethouder Ruud van Leeuwen van de partij Gemeentebelangen Dalfsen, Overijssel.

Provincie afwezig bij overleg

De afgelopen jaren is aan de zogeheten Alderstafel overlegd over de inpassing van de luchthaven in de omgeving en over de vliegroutes. Aan tafel zaten onder meer omwonenden, gemeenten in Flevoland, Luchtverkeersleiding Nederland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Schiphol en de provincies Flevoland en Gelderland. Afwezig: de provincie Overijssel en Overijsselse gemeenten. En dat terwijl in het overleg is afgesproken dat een belangrijke vliegroute vanuit het zuiden over de provincie Overijssel voert. 

Relatief veel overlast

Vooral de beperkte hoogte waarop de vliegtuigen zullen overvliegen stuiten in de regio op veel weerstand. Omdat er rekening moet worden gehouden met het aangrenzende militaire luchtruim en aanvliegroutes voor Schiphol, moeten vliegtuigen bestemd voor Lelystad op een hoogte tussen 900 en 1800 meter aanvliegen. Doordat de toestellen niet alleen laag, maar over een flinke afstand ook horizontaal vliegen, vrezen deskundigen relatief veel overlast. Volgens hen zijn de milieueffecten alleen in kaart gebracht voor Flevoland en Gelderland, maar niet voor Overijssel.

Rondcirkelen boven natuurgebied

Een ander gewraakt element in de huidige plannen is het wachtgebied dat boven de Sallandse Heuvelrug is gepland voor vliegtuigen die bij drukte of door slecht weer niet direct op Lelystad kunnen landen. Vliegtuigen zullen dan boven een natuurgebied moeten gaan rondcirkelen. 

Actiegroep

Leden van zweefvliegvereniging Aeroclub Salland in Lemelerveld, onder wie enkele verkeerspiloten, ontdekten de beperkte vlieghoogte als eerste. Als de plannen doorgaan wordt zweefvliegen in het gebied onmogelijk. De vliegers trokken daarop aan de bel bij omliggende gemeenten en de provincie Overijssel. De onrust is inmiddels dermate groot dat er een actiegroep is geformeerd en een petitie is begonnen om de plannen van tafel te krijgen. 

Volgens de actiegroep vliegen de vliegtuigen in de huidige plannen onnodig laag. Met een aanpassing van het luchtruim zou het mogelijk zijn om de toestellen een kilometer hoger te laten aanvliegen en bovendien in een glijvlucht - dus met de motoren uit - te laten landen. 

EenVandaag gaat langs op natuurcamping Lemeler Esch, waar ze vrezen voor de laag overvliegende vliegtuigen die de rust van recreanten, wild en vogels zullen verstoren. Ook bezoeken we zweefvliegvereniging Salland en spreken we wethouder Ruud van Leeuwen van de gemeente Dalfsen. 

Provincie: we kennen de zorgen

De Provincie Overijssel laat in een reactie weten de zorgen in het Vechtdal en Salland te kennen en deze over te brengen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu en Luchtverkeersleiding Nederland. Ook zegt de provincie dat het een bewuste keuze is geweest zich aan de Alderstafel te laten vertegenwoordigen door de provincie Gelderland. “Overijssel en Gelderland kennen een goede samenwerkingsrelatie waarbij taken onderling worden uitgewisseld en waargenomen.” 

Dijksma: Alleen in uitzonderlijke gevallen gebruik maken van wachtgebied

Staatssecretaris Sharon Dijksma van Infrastructuur en Milieu stelt dat vliegtuigen zo lang mogelijk boven de 6000 voet (1,8 kilometer) zullen blijven. Volgens de bewindsvrouw was en blijft het de bedoeling dat vanaf Lemelerveld tot even ten noorden van Zwolle op 6000 voet wordt gevlogen en dat pas daarna de daling wordt ingezet. Vliegverkeer zal slechts in zeer uitzonderlijke gevallen gebruik maken van het aangewezen wachtgebied, aldus Dijksma. Ze kondigt aan nog voor de zomer een nadere uitwerking van de vliegroutes en -hoogtes naar de Tweede Kamer te sturen en in gesprek te gaan met de betrokken gemeenten. 

Luchtverkeersleiding Nederland zegt dat de hoogte van de aanvliegroutes mede is bepaald door de vlieghoogte van het Schipholverkeer. Uitgangspunt is dat er op 6000 voet zal worden gevlogen. “Bij bijzondere operationele omstandigheden kan dit lager zijn.” 

Een woordvoerder van de Alderstafel Lelystad verwijst naar een advies dat het overlegorgaan in 2014 heeft uitgebracht. Daarbij is toen al een uitzondering gemaakt voor naderend verkeer uit het zuiden 'waarvoor 6000 voet moeiijk realiseerbaar lijkt vanwege het benodigde daalprofiel'.

Kamervragen

De CDA-Kamerleden Martijn van Helvert en Pieter Omtzigt hebben Kamervragen gesteld over de voorgenomen vliegroute. “Hoe kan je nu een Milieu Effect Rapportage opstellen over de gevolgen van een vliegveld als je daarbij het gebied waarover gevlogen wordt buiten beschouwing laat?”, aldus de laatste. “Dat is bestuurlijke incompetentie." Omtzigt pleit er voor dat het militair luchtruim wat wordt verschoven, zodat vliegtuigen minder laag over de Sallandse Heuvelrug hoeven te vliegen. 

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat. Elke donderdag vertellen we in de Doe mee-nieuwsbrief wat we met alle reacties doen. Wil je die in je mail? Meld je dan hier aan.