In de Tweede Kamer staat vandaag een van de meest besproken onderwerpen van de laatste weken op de agenda: het Klimaatakkoord. "Een uitgelezen kans voor de oppositie om zieltjes te winnen", zegt politiek verslaggever Marc Belinfante.

Vorige week werd het klimaatdebat afgeblazen omdat de oppositiepartijen eisten dat de fractievoorzitters van de coalitie bij het debat aanwezig zouden zijn. Het ging ze vooral om VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff, die in een interview in De Telegraaf zei dat hij zich niet gebonden voelt aan een klimaatakkoord. Daarmee botst hij met coalitiegenoot D66. Dijkhoff vindt dat de VVD de vrijheid moet hebben om zoiets te vinden.

Rijen gesloten

En daar zit precies de crux waarom dit debat zo'n lading krijgt, volgens Belinfante. "Verschillende gedachten binnen de coalitie en dan ook nog eens over een belangrijk thema als het klimaat. Dat vindt de oppositie natuurlijk mooi. De reden is simpel: dit is een kans om de coalitie te verzwakken."

Maar of dat gaat lukken is maar de vraag. "In het debat zal de oppositie er alles aan doen om de verschillen tussen de coalitiepartijen duidelijk te maken. Maar na de bijna-crisis over het kinderpardon lijken de rijen gesloten."

Lees ook

Honderden maatregelen

De Tweede Kamer debatteert met premier Mark Rutte en minister Eric Wiebes over het principe-Klimaatakkoord dat in december gepresenteerd werd. Daarin staan honderden verschillende maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen terug te dringen. De Tweede Kamer moet nu beslissen welke voorstellen in de praktijk gebracht worden.

Echte beslissingen kunnen pas genomen worden na doorrekening door economen en klimaatdeskundigen, maar die is er nog niet. Met name VVD en CDA maken zich nu al druk om de financiële gevolgen voor burgers. D66 en ChristenUnie willen juist snel aan de slag met de aanbevelingen.

Steun neemt af

Ondertussen neemt de steun voor de doelen in de Klimaatwet in Nederland af, bleek vorige week uit onderzoek onder ruim 25.000 leden van het EenVandaag Opiniepanel. Vond in juni 2018 nog driekwart (73 procent) het een goed idee dat de uitstoot in 2030 met de helft moet zijn verminderd, nu is dat geslonken naar 59 procent.

De helft (51 procent) maakt zich zorgen over de gevolgen van het Klimaatakkoord voor hen persoonlijk. Veel D66- (69 procent), CDA- (56 procent) en ChristenUnie-kiezers (54 procent) zeggen dat het klimaat belangrijk genoeg is voor het uiteenvallen van Rutte III. De meeste VVD-kiezers (54 procent) vinden het voortbestaan van het kabinet belangrijker.

Lees ook

Verkiezingen op komst

Hoewel de coalitie dus weer op een lijn lijkt te liggen, heeft de oppositie hoop en zal er alles aan gedaan worden om de coalitie uit elkaar te spelen. Belinfante: "Al is het maar om met een ferme interruptie of woordenwisseling de journaals te halen. Dat wordt richting de verkiezingen voor Provinciale Staten van 20 maart met de dag belangrijker."

Via de Provinciale Statenverkiezingen worden indirect de leden van de Eerste Kamer gekozen. "En in oppositiekringen is men er van overtuigd dat een kabinet dat geen meerderheid heeft in de Eerste Kamer vleugellam is."

Het principe-Klimaatakkoord werd op 21 december gepresenteerd.