Terwijl er ontslagen vallen en er wordt bezuinigd op de zorg, hebben bestuurders weer meer geld gekregen bovenop hun torenhoge salaris. De FNV is verontwaardigd over de tegengestelde ontwikkeling. Want daar waar het werkveld juist met steeds minder moet doen, gaat de top nog onvoldoende met die beweging mee.

Bovenaan de ActiZ top 50, een lijst van grootverdieners in de zorg, staat Wander Blaauw, voorzitter van de Raad van Bestuur van Zorgpartners Fryslan. Hij verdient bijna vier ton en kreeg een loonsverhoging van 3000 euro. Het mag volgens de regels en geldende afspraken. Maar, zo vindt Guus Schrijvers van Zorgbelang Friesland, het is moreel niet verantwoord. 

Hij vindt dat er naast de Wet Normering Topinkomens, die de topinkomens moet inperken, ook veel meer gekeken moet worden naar de managementoverhead in de zorg. “Je moet de trap van boven schoonwegen. Bij bezuinigingen eerst kijken of de salarissen omlaag kunnen, hoeveel managers er zijn. En pas daarna naar de werkvloer toewerken”, zegt Schrijvers tegen EenVandaag.

Vanavond in EenVandaag een interview met Guus Schrijvers van Zorgbelang Fryslan en Lilian Marijnissen van FNV.

Download