Het Openbaar Ministerie heeft nog geen onderzoek gedaan in Turkije naar de beschuldigingen van seksueel misbruik van minderjarigen door voormalig secretaris-generaal van Justitie Joris Demmink.

Dat heeft het OM donderdag aan Dossier EenVandaag weten naar aanleiding van vragen van het onderzoeksprogramma. Het OM werd begin dit jaar door het Gerechtshof gedwongen tot het doen van een strafrechtelijk onderzoek naar het vermeende misbruik van twee minderjarige Turkse jongens door de oud-topambtenaar. De Turken hebben tot nu toe nog niet positief gereageerd op de Nederlandse rechtshulpverzoeken.

Rechtshulpverzoeken zonder resultaat

Dat is nodig om onderzoek te kunnen doen in Turkije. Het OM stelt verder dat de rechter-commissaris afgelopen oktober zelf nog naar Turkije is geweest om de rechtshulpverzoeken toe te lichten, tot nu toe nog zonder resultaat. Het strafrechtelijk onderzoek naar de heer Demmink in Nederland is in de afrondende fase, aldus het OM.

Gesprekken in Turkije

Dossier EenVandaag is wel in Turkije geweest om daar de Turkse connectie te onderzoeken. Samen met oud-chef Criminele Inlichtingendienst Klaas Langendoen is onder andere gesproken met een oud-rechter, met onderzoeksjournalist Burhan Kazmali en met één van de twee Turkse jongens die in 2008 aangifte deden tegen secretaris-generaal Joris Demmink wegens seksueel misbruik.

Houding Turkije

Dossier EenVandaag heeft een hele lijst concrete vragen gesteld aan het OM inzake het strafrechtelijk onderzoek naar Demmink. Het OM geeft aan de meeste vragen daarover niet te kunnen beantwoorden in verband met het lopende onderzoek dat in opdracht van het Gerechtshof wordt uitgevoerd. De houding van Turkije kan volgens het OM vertraging opleveren voor het onderzoek. Het OM over het strafrechtelijk onderzoek: “Vanuit het OM zal een uiterste inspanning worden gedaan om zoveel mogelijk uitvoering te geven aan de beschikking van het Hof. Tegelijkertijd met het strafrechtelijk onderzoek vindt een orienterend feitenonderzoek plaats, waarbij alle signalen van seksueel misbruik door de heer Demmink worden onderzocht.”

Vragen? Stel ze!

Heb je nog vragen of wil je reageren? Stuur ons dan hier een berichtje in onze chat.