Er is in de pluimveesector paniek ontstaan nu er opnieuw gevallen van vogelgriep zijn geconstateerd. Vandaag maakte het ministerie van Economische Zaken bekend dat bij drie bedrijven in Kamperveen de ziekte is uitgebroken. Vanmiddag komen de hoofdrolspelers uit de pluimveesector op het ministerie bij elkaar voor crisisoverleg.

De Nederlandse Vakbond voor Pluimveehouders vrezen een ‘rampscenario’ als de variant in het Overijsselse Kamperveen ook het zeer besmettelijke H5N8-virus is. De boerin van het bedrijf sprak tegen De Stentor uit dat zij vermoedt dat het ook om deze variant gaat. “We zagen gistermorgen in de stallen meteen al dat het niet pluis was”, aldus de boerin.  

Grote gevolgen

Het is voor het eerst sinds de grote uitbraak in 2003 dat in korte tijd een aantal bedrijven geconfronteerd worden met vogelgriep. Dit betekent dat het strikte protocol, dat eigenlijk versoepeld was, opnieuw in werking is getreden. Zowel LTO als de Pluimveehouders zijn content met deze maatregelen. LTO Nederland benadrukt het belang dat iedereen zich houdt aan de ophokplicht en het vervoersverbod. De gevolgen van de ingevoerde ‘standstill’ zijn groot. Ook voor aan de boerenbedrijven gelieerde sectoren als eier- en pakstations. 

Vanavond in EenVandaag onder andere Eric Hubers van LTO Nederland. Hij was bij het overleg op het ministerie. En eierstation Van Raai uit Woudenberg. Hij kreeg net weer eieren binnen sinds de vorige standstill.  

De laatste eieren verlaten het distributiecentrum (foto Wout van Erven):